Znaleziono 13 artykułów

Grzegorz Motyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 Piotr Madajczyk Eugeniusz Mironowicz Grzegorz Motyka Bogdan Musiał Bożena Szaynok s. 57-81
Dywizja SS "Galizien" ("Hałyczyna") Grzegorz Motyka s. 109-119
Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941-1944 Grzegorz Motyka s. 183-197
"Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem, 1944-1953", Grzegorz Motyka, Kraków 2014 : [recenzja] Dorota Czajkowska Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 218
"Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947", Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Ryszard Torzecki Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) s. 225-226
Służba Bezpeky OUN-B (Służba Bezpieczeństwa OUN-B) : z warsztatów badawczych Grzegorz Motyka s. 255-264
„Jeśli chodzi o sprawę polską (...). Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Chyba, że usuną się sami”, Kraków 2011 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 269-284
"W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad”, Grzegorz Motyka, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Wołodymyr Moroz, Krajowyj Prowidnyk Wołodymyr Tymczij Łopatynśkyj", Wasyl Szpicer, Lwiw 2004 : [recenzja] Grzegorz Motyka Wasyl Szpicer (aut. dzieła rec.) s. 357-360
Ukraiński ruch wyzwoleńczy w oczach polskiego badacza Iwan Patrylak Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 363-399
W odpowiedzi Frankowi Grelce Paweł Machcewicz Grzegorz Motyka s. 398-401
Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii", Grzegorz Motyka, Warszawa 2006 : [recenzja] Aleksander Gogun Anatolij Kentij Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 459-465
"Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947", Grzegorz Motyka, Kraków 2011 : [recenzja] Jarosław Syrnyk Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 535-543