Znaleziono 3 artykuły

Eugeniusz Mironowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 Piotr Madajczyk Eugeniusz Mironowicz Grzegorz Motyka Bogdan Musiał Bożena Szaynok s. 57-81
Are there changes in Belarus? Sylwia Zakrzewska Eugeniusz Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Polityka narodowościowa PRL", Eugeniusz Mironowicz, Białystok 2000 : [recenzja] Igor Hałagida Eugeniusz Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 174-176