Znaleziono 13 artykułów

Roman Drozd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989 Roman Drozd s. 75-88
Geneza i założenia organizacyjne akcji "Wisła" Roman Drozd s. 113-136
"Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji "Wisła", Roman Drozd, Warszawa 1997 : [recenzja] Mykoła Zymomria Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 163-167
Ukraińska mniejszość narodowa wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1989 Roman Drozd s. 175-185
"Atlas wysiedleń. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy", aut. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Polityka narodowościowa w Polsce w latach 1944-1947 Roman Drozd s. 183-202
"Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty i struktury", Roman Drozd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1957", Maciej Hejger, Słupsk 1998 : [recenzja] Roman Drozd Maciej Hejger (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemi człuchowskiej w ramach akcji "Wisła" Roman Drozd s. 227-238
"W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad”, Grzegorz Motyka, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 271-275
Ocena akcji "Wisła" przez władze polskie w świetle dokumentów z 1956 r. Roman Drozd s. 287-298
"Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989", Roman Drozd, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920", Zbigniew Karpus, Toruń 1999 : [recenzja] Roman Drozd Zbigniew Karpus (aut. dzieła rec.) s. 342-345