Znaleziono 16 artykułów

Stanisław Łach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych w założeniach i praktyce osiedleńczej Stanisław Łach s. 19-39
Różnica czy tożsamość ofiary hatta΄t i ΄ašam Stanisław Łach s. 41-53
Osadnictwo miejskie na Ziemiach Odzyskanych w rozważaniach teoretycznych uczonych i polityce osiedleńczej władz Stanisław Łach s. 91-112
Organizacja osadnictwa miejskiego na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej Stanisław Łach s. 125-154
Przemysł słupski w latach 1945-1949 Stanisław Łach s. 143-176
Rola grup operacyjnych w osadnictwie miejskim na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej Stanisław Łach s. 151-175
Reakcja komunistów na powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Łach s. 157-173
Represje władz wobec polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947 Stanisław Łach s. 177-196
"Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1991 : [recenzja] Tdeusz Kisielewski Stanisław Łach s. 195-200
Działalność naukowa Instytut Historii i Politologii WSP w Słupsku Stanisław Łach s. 201-209
"Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty i struktury", Roman Drozd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1947, t.1. Warszawa" : [recenzja] Stanisław Łach s. 221-224
Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku za 1994 r. Stanisław Łach s. 225-226
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", ks. dr Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Liczb : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Powtórzonego Prawa : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1971 : [recenzja] Józef W. Rosłon Stanisław Łach (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955)", Kazimierz Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1994 : [recenzja] Stanisław Łach Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989", Roman Drozd, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 330-333