Znaleziono 9 artykułów

Aleksander Gogun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stalinowska wojna partyzancka na Ukrainie 1941-1944. Cz. 2 Aleksander Gogun Anna Madej (tłum.) s. 119-143
Legion białoruski ściga partyzantów Aleksander Gogun Oleg Romańko (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Stalinowska wojna partyzancka na Ukrainie 1941-1944. Cz. 1 Aleksander Gogun Anna Madej (tłum.) s. 293-314
"Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen", Bogdan Musial, Berlin 2008 : [recenzja] Aleksander Gogun Bogdan Musial (aut. dzieła rec.) s. 437-443
Grabież z kaukasko-rosyjskim rozmachem, 1944–1953 Aleksander Gogun Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) s. 445-449
Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii", Grzegorz Motyka, Warszawa 2006 : [recenzja] Aleksander Gogun Anatolij Kentij Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 459-465
"Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!". Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929-1948", Franziska Bruder, Berlin 2007 : [recenzja] Aleksander Gogun Franziska Bruder (aut. dzieła rec.) s. 511-515
"Czerwonij teror. Istorija stalinizmu", Jörg Baberowski, Kyjiw 2007 : [recenzja] Aleksander Gogun Jörg Baberowski (aut. dzieła rec.) s. 547-556
Przez pryzmat dokumentów najeźdźcy Wladimir Ginda Aleksander Gogun Wendy Lower (aut. dzieła rec.) s. 551-559