Znaleziono 4 artykuły

Piotr Niwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okupacja niemiecka i sowiecka : próba analizy porównawczej : wybrane zagadnienia Bogdan Chrzanowski Piotr Niwiński s. 13-39
Okręg Wileński SZP-ZWZ w latach 1939-1941 : próba syntezy Piotr Niwiński s. 73-108
Okręg Wileński Armii Krajowej w okresie od lipca 1944 do lipca 1948 : krótka charakterystyka Piotr Niwiński s. 195-210
"Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945", Paweł Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Niwiński Paweł Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 402-407