Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Wyobraźnia (historyczna) i jej rola w procesie badania przeszłości Marek Woźniak s. 41-53
Demokratyzacja pamięci wobec przewartościowań w pamięci Polaków po 1989 r. Bartosz Korzeniewski s. 55-75
Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach Anna Ziębińska-Witek s. 77-92
Lieux de mémoire", ikony, fotografie : wpływ obrazów fotograficznych na pamięć zbiorową w Polsce – rekonesans Tomasz Stempowski s. 93-109
Atrakcyjność komiksu historycznego na tle wymagań stawianych twórcom komiksowym przez historię i sztukę Sławmoir Zajączkowski s. 111-134
Pomiędzy rekonstrukcją, odtwórstwem a inscenizacją, czyli próba analizy zjawiska rekonstrukcji historycznej Magdalena Maria Stulgis s. 135-152
Balast po komunizmie : instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności ich powstania Andrzej Grajewski s. 153-182
Świat oglądany przez szybę : Polacy a sprawy międzynarodowe w sondażach Radia Wolna Europa (1962–1969) Michał Przeperski s. 183-207
Katowickie Forum Partyjne Jakub Kazimierski s. 209-232
Propagandowe funkcje piosenki na przykładzie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu Karolina Bittner s. 233-261
Od rewolucji proletariackiej do powstania narodowego : przegląd konceptualizacji „Solidarności” w naukach społecznych i humanistycznych Krzysztof Brzechczyn s. 263-290
Historiografia serbska i chorwacka poświęcona polityce zagranicznej Jugosławii w okresie zimnej wojny Mateusz Sokulski s. 291-300
Nacjonaliści ukraińscy lat czterdziestych XX w. : o co i przeciw komu walczyli? Dlaczego ponieśli porażkę? : na podstawie nowego rosyjskiego wydania dokumentów Albina Noskowa s. 301-312
„Śmierć Żydów. Fotografie", Nadine Fresco, Wołowiec 2011 : [recenzja] Tomasz Stempowski Nadine Fresco (aut. dzieła rec.) s. 312-318
„Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956", Jerzy Grzybowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Wierzbicki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Świadectwo Gaucka : recenzja książki Joachima Gaucka „Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen" Andrzej Grajewski Joachim Gauck (aut. dzieła rec.) s. 325-329
Ogólnopolska konferencja „Elity komunistyczne w Polsce”, Lublin 19–20 września 2013 r. Katarzyna Zawadka s. 331-333