Znaleziono 22 artykuły

Jerzy Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Białoruski ruch narodowy a III Rzesza (wrzesień 1939-czerwiec 1941) Jerzy Grzybowski s. 53-88
Działalność duszpasterska wojskowego biskupa prawosławnego Sawy (Sowietowa) w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943-1947 Jerzy Grzybowski s. 75-98
Prawosławne duszpasterstwo wojskowe 2 Korpusu na terenie Włoch po zakończeniu działań wojennych (1945–1946) Jerzy Grzybowski s. 103-118
"Gienierał-lejtienant Mannergiejm. ’...rożdien dla służby carskoj", Aleksiej Szkwarow, Sankt Petersburg 2011 : [recenzja] Jerzy Grzybowski Aleksiej Szkwarow (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Czy okupacja niemiecka Białorusi podczas II wojny światowej doczekała się rzetelnego opracowania? Jerzy Grzybowski Oleg Romańko (aut. dzieła rec.) s. 187-195
Duszpasterstwo prawosławne w Wojsku Polskim podczas wojny z bolszewicką Rosją, 1919-1920 Jerzy Grzybowski s. 193-201
"Wiartannie ŭ rabstwa. Prymusowaja praca nasielnictwa Biełarusi 1941-1945 hh.", Alaksiej Litwin, Jaŭhien Hrebień, Siarhiej Nowikaŭ, Mińsk 2010 : [recenzja] Jerzy Grzybowski Jaŭhien Hrebień (aut. dzieła rec.) Alaksiej Litwin (aut. dzieła rec.) Siarhiej Nowikaŭ (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Pribałtijskije diwizii Stalina", A. I. Pietrienko, Moskwa 2010 : [recenzja] Jerzy Grzybowski A. I. Pietrienko (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Oczerki po istorii wojennogo i morskogo duchowienstwa Rossijskoj imperii XVIII-naczała XX wiekow : Itogi 1917 godu", Konstantin Gienadiewicz Kapkow, Moskwa 2009 : [recenzja] Jerzy Grzybowski Konstantin Gienadiewicz Kapkow (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"OUN - UPA w Biełarusi. 1939-1953 gg. : dokumienty i matieriały", red. W. I. Adamuszko, Mińsk 2011 : [recenzja] Jerzy Grzybowski s. 204-206
Lotnictwo w operacji gorlickiej 1915 roku : konferencja w Szymbarku Jerzy Grzybowski s. 223-224
Powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie na Białoruś Jerzy Grzybowski s. 227-243
Polsko-białoruskie próby porozumienia w latach II wojny światowej (w kraju i na emigracji) Jerzy Grzybowski s. 227-247
Żołnierskie drogi ks. kapelana Grzegorza Kuryłasa Jerzy Grzybowski s. 243-267
Memoriały uchodźców białoruskich do amerykańskich i brytyjskich władz okupacyjnych Niemiec w latach 1945–1949 Marzena Grzybowska Jerzy Grzybowski s. 251-294
Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Polsce wobec mniejszości białoruskiej w kraju i Białorusinów antykomunistów na Zachodzie : (w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych) Jerzy Grzybowski s. 263-296
Białorusini na Łotwie (1920–1939) oczami dyplomatów polskich w Rydze Jerzy Grzybowski s. 281-307
"Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956", Jerzy Grzybowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Zdzisław J. Winnicki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 311-336
Międzynarodowa konferencja naukowa "Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku", Warszawa 11 października 2016 Jerzy Grzybowski s. 311-313
„Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956", Jerzy Grzybowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Wierzbicki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Białorusini wśród uchodźców polskich na Środkowym Wschodzie i w Afryce Wschodniej w latach II wojny światowej Jerzy Grzybowski s. 329-345
"Nadzieja odzyskana. Drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych", Jerzy Grzybowski, Kraków 1998 : [recenzja] Krzysztof Pachucki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 491-492