Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Poleszak s. 9-12
PKWN : próba oceny Jerzy Eisler Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Janusz Wrona s. 13-30
Na drodze do stworzenia PKWN : rola Moskwy Albina Noskowa Anna Madej (tłum.) s. 31-49
System polityczny w Polsce w latach 1944-1948 Janusz Wrona s. 51-70
Miejsce Polski w polityce międzynarodowej w latach 1944-1947 Wanda Jarząbek s. 71-88
Deportacje internowanych Polaków z województwa białostockiego 1944-1945 Marcin Zwolski s. 89-107
Konflikt polsko-ukraiński w powiecie przemyskim zimą i wiosną 1945 roku i udział w nim grupy Romana Kisiela "Sępa" Jan Pisuliński s. 109-123
Kościół katolicki w województwie białostockim wobec podziemia antykomunistycznego w latach 1945-1953 Krzysztof Sychowicz s. 125-141
Śmierć na ulicach Krakowa w latach 1945-1947 w materiale archiwalnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej Tomasz Konopka s. 143-157
Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 1, (Marzec - sierpień 1939 r.) Tomasz Chinciński s. 159-195
Wokół problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim Piotr Wróbel s. 197-216
Masakra katyńska a Słowacja : obraz tragedii w prasie słowackiej wiosną 1943 roku Martin Lacko Tomasz Grabiński (tłum.) s. 217-236
Odkrycie masowych grobów w Katyniu oraz problematyka polska w prasie Protektoratu Czech i Moraw w okresie od kwietnia do czerwca 1943 roku Pavel Suk Tomasz Grabiński (tłum.) s. 237-255
Francuscy i polscy jeńcy wojenni : braterstwo doświadczenia i świadectwa Jean-Louis Panné Urszula Paprocka-Piotrowska (tłum.) s. 257-268
Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP : zarys struktury organizacyjnej i działalności (wrzesień 1942 - lipiec 1944 r.) Aleksandra Pietrowicz s. 269-294
Przyczynek do wojennych dziejów Ukraińskiego Legionu Samoobrony (1943-1945) Marcin Majewski s. 295-327
Białorusini wśród uchodźców polskich na Środkowym Wschodzie i w Afryce Wschodniej w latach II wojny światowej Jerzy Grzybowski s. 329-345
Kryptonim "Pożar". Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka "Lalka", "Lalusia" (1956-1963) Sławomir Poleszak s. 347-376
Mity i kontrmity, przyczynek do dyskusji o polskiej tożsamości historycznej John Connelly Alexandra Bohdanowicz (tłum.) s. 377-386
Wielkopolska w oczach polskiego podziemia niepodległościowego : sprawozdanie miesięczne Komendy Okręgu Poznańskiego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj za sierpień 1945 roku Agnieszka Łuczak s. 387-395
Niezrealizowana koncepcja osądzenia Wacława Kostka-Biernackiego Piotr Cichoracki s. 397-412
Z notatek: Grudzień Marcin Kula s. 413-433
"Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Jerzy R. Prochwicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Cichoracki Jerzy R. Prochwicz (aut. dzieła rec.) s. 435-439
"Studium zniewolenia. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodlegościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947)", Anna Grażyna Kister, Kraków 2005 : [recenzja] Sławomir Poleszak Anna Grażyna Kister (aut. dzieła rec.) s. 439-454
"Opozycja polityczna w Krakowie 1988-1989", Remigiusz Kasprzycki, Kraków 2003 : [recenzja] Grzegorz Waligóra Remigiusz Kasprzycki (aut. dzieła rec.) s. 454-457
"Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 6: Warsztat badawczy", Warszawa 2004 : [recenzja] Sebastian Ligarski s. 457-463
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 465