Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Wierzbicki s. 9-10
Okupacja niemiecka ziem polskich (1939-1945) w historiografii polskiej i niemieckiej Andrzej Gąsiorowski Ryszard Kaczmarek Sebastian Piątkowski Klaus Ziemer s. 11-25
Długa droga Stalina do ugody z Hitlerem Siergiej Słucz s. 27-46
Współpraca sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska Witold Wasilewski s. 47-70
Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce w latach 1941-1944 : przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwie z rasą dominującą Frank Grelka s. 71-91
Niemiecka polityka ekonomiczna na okupowanych terenach wschodniej Polski w latach 1941-1944 Dieter Pohl s. 93-102
Pomiędzy współpracą a zdradą : problem kolaboracji w Generalnym Gubernatorstwie : próba syntezy Jacek Andrzej Młynarczyk s. 103-132
Eksploatacja gospodarcza Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939-1945 Sonja Schwaneberg s. 133-154
Polityka ludnościowa w Generalnym Gubernatorstwie : polityka narodowościowa wobec Żydów i polityka osadnictwa a inicjatywy regionalne i centralne Ingo Haar s. 155-175
Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939-1944. Cz. 2 Mirosław Sikora s. 177-200
Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojennej Polski (tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi) w latach 1939-1941 Marek Wierzbicki s. 201-235
Lwowski sobór 8-10 marca 1946 roku : przygotowania, przebieg i skutki : rola systemu totalitarnego Jarosław Stocki s. 237-267
Wielki blef Stalina : dzieje noty Stalina z 10 marca 1952 na podstawie dokumentów przywództwa radzieckiego Peter Ruggenthaler s. 269-304
Ostiary i nie tylko : lotnicy polscy w operacjach specjalnych SIS, OPC i CIA w latach 1949-1965 Franciszek Grabowski s. 305-341
"Uszy" Kadafiego : produkcja radiowych urządzeń wywiadowczych na Węgrzech w latach 1965-1985 Pál Germuska s. 343-356
Życie pod lupą bezpieki : działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda Serwańskiego Aleksandra Pietrowicz s. 357-377
Minister von Ribbentrop zaprasza na wycieczkę : relacja dyplomaty hiszpańskiego z podróży do okupowanej Warsawy Miłosz Grygierczyk s. 379-383
Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie "Memoriału w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce" (kwieceiń 1943 r.) Karol Sacewicz s. 385-416
"Czujniej towarzysze, czujniej..." : współzawodnictwo pracy w UB Jerzy Autuchiewicz s. 417-429
Stan badań nad problematyką porozumień polsko-ukraińskich lat 1939-1945 we współczesnej historiografii ukraińskiej Leonid Zaszkilniakk s. 431-436
"Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen", Bogdan Musial, Berlin 2008 : [recenzja] Aleksander Gogun Bogdan Musial (aut. dzieła rec.) s. 437-443
"Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989", Paweł Machcewicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Prokop Tomek Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 444-450
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 451-452