Znaleziono 8 artykułów

Sebastian Piątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okupacja niemiecka ziem polskich (1939-1945) w historiografii polskiej i niemieckiej Andrzej Gąsiorowski Ryszard Kaczmarek Sebastian Piątkowski Klaus Ziemer s. 11-25
Codzienność początków okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych „Gońca Krakowskiego” (październik 1939 – czerwiec 1940) Sebastian Piątkowski s. 23-49
Młodzież polska w propagandzie prasy gadzinowej dystryktu radomskiego lat 1939–1945 Sebastian Piątkowski s. 31-46
Probostwo rzymskokatolickie w Wohyniu w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku Sebastian Piątkowski s. 36-46
Stan badań nad historią Skarżyska-Kamiennej w latach wojny i okupacji (1939–1945) Sebastian Piątkowski s. 51-63
Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna Sebastian Piątkowski s. 65-81
Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna Sebastian Piątkowski s. 65-81
Kielce w latach 1940–1944 : miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego” Sebastian Piątkowski s. 141-158