Znaleziono 1 artykuł

Klaus Ziemer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okupacja niemiecka ziem polskich (1939-1945) w historiografii polskiej i niemieckiej Andrzej Gąsiorowski Ryszard Kaczmarek Sebastian Piątkowski Klaus Ziemer s. 11-25