Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 7-9
Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodległościowego Janusz Kurtyka s. 11-21
Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym Tomasz Balbus Janusz Kurtyka Jerzy Kułak Zbigniew Nawrocki Grzegorz Ostasz Zdzisław Zblewski s. 23-59
Rozpracowanie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu Agnieszka Łuczak s. 61-80
Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Łódzkiem w latach 1945-1951 Tomasz Toborek s. 81-106
Likwidacja zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego "Bartka"w 1946 roku : próba rekonstrukcji działań aparatu bezpieczeństwa Tomasz Kurpierz s. 107-132
Tarnowska organizacja Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w latach 1945-1948 Zdzisław Zblewski s. 133-159
Aparat represji wobec tarnowskich struktur Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Wojciech Frazik Filip Musiał s. 161-195
Oddział Franciszka Olszówki "Otta" : z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej Jerzy Bednarek s. 197-219
Od Miechowa do Coburga : Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na zachód Czesław Brzoza s. 221-274
Inwigilacja środowiska "Spotkań" przez służby specjalne PRL Marek Czech s. 275-297
"Człowiek, żołnierz, współpracownik MBP" : sprawa Zenona Soboty "Świdy" czyli opowieść o poplątanych życiorysach ludzi podziemia Tomasz Balbus s. 299-331
Próba likwidacji patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego "Głuszca" przez WUBP w Białymstoku wiosną 1953 roku jako przykład wykorzystania powiązń rodzinnych w kombinacji operacyjnej Piotr Łapiński s. 333-343
Generał Krzysztoporski o rozłamowym Ogólnopolskim Spotkaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce (Zalesie Górne, 10 czerwca 1978 roku) Grzegorz Waligóra s. 345-355
Manipulowanie wymiarem sprawiedliwości w latach osiemdziesiątych przez lubelską Służbę Bezpieczeństwa Ewa Kuszyk-Peciak s. 357-372
Czeska historiografia dziejów najnowszych Łukasz Kamiński s. 373-383
Stosunki Kościół-państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach Jerzy Eisler Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 385-402
"Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945", Paweł Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Niwiński Paweł Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 402-407
"Na rzecz wolnej Polski. Towarzystwo Polskie w Danii i jego poprzednicy 1973-2001", Janusz Wasylkowski, Kopenhaga 2002 : [recenzja] Paweł Jaworski Janusz Wasylkowski (aut. dzieła rec.) s. 408-411