Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Łukasz Kamiński s. 7-8
Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać Andrzej Paczkowski s. 9-21
Ankieta historyczna Arvydas Anušauskas Henryk Dominiczak Jerzy Eisler Jens Gieseke Andrzej Grajewski Dariusz Jarosz Irenej Kratochvil Ehrhart Neubert Jurij Szapował Oldřich Tůma Łukasz Kamiński (tłum.) Krzysztof Madej (tłum.) Amudena Rutkowska (tłum.) s. 23-50
Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990 Paweł Piotrowski s. 51-107
Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984 Tadeusz Ruzikowski s. 109-131
Posłańcy śmierci : kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeństwa na Białostocczyźnie 1949-1950 Sławomir Poleszak Piotr Łapiński s. 133-152
Główne problemy Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w przededniu Października '56 Zdzisław Zblewski s. 153-173
Kryptonim "Podżegacze" Łukasz Kamiński s. 175-197
Protokół przesłuchania jako źródło historyczne Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki s. 199-207
Lingua securitatis Łukasz Kamiński s. 209-216
Armia słowacka we wschodniej Polsce w 1941 roku Martin Lacko s. 217-234
Historia przygotowań do amerykańskiego desantu pod Wrocławiem (1949-1952) Krzysztof Szwagrzyk s. 235-250
Raport "O służbie bezpieczeństwa publicznego" z 1946 roku Bogusław Kopka Grzegorz Majchrzak s. 251-261
Wykonywanie wyroków kary śmierci w polskich więzieniach grudzień 1954 - kwiecień 1956 Marcin Zwolski s. 263-274
Grudzień '70 w Gdańsku według tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa Sławomir Cenckiewicz s. 275-301
Najnowsze ukraińskie badania nad historią najnowszą Grzegorz Hryciuk s. 303-332
W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Żbikowskiego: Marek Wierzbicki, "Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką (1939-1941), Warszawa 2001 Marek Wierzbicki s. 333-345
"O nowy porządek europejski. Ewolucja hilterowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945", Tomasz Głowiński, Wrocław 2002 : [recenzja] Jacek Żygadło Tomasz Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953", Wojciech Czuchnowski, Kraków 2003 : [recenzja] Wojciech Frazik Filip Musiał Wojciech Czuchnowski (aut. dzieła rec.) s. 349-364
"Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów", Łukasz Kamiński, Paweł Piotrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Krzysztof Madej Łukasz Kamiński (aut. dzieła rec.) Paweł Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 364-367
"Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje", Edmund Nowak, Opole 2002; "Obozy i inne miejsca odosobnione dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Bogusław Kopka Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 368-373
"Boje o minulost. Deset let vyrovnáváni se s komunistickou minulosti - pokus o předběžnou bilanci", Pavel Žáček, Brno 2000 : [recenzja] Andrzej Grajewski Pavel Žáček (aut. dzieła rec.) s. 373-375