Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Antoni Dudek s. 7-8
Władza wobec opozycji 1976-1989 Łukasz Kamiński s. 9-32
Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL Antoni Dudek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Henryk Głębocki Łukasz Kamiński Grzegorz Waligóra s. 33-67
Jaką historię "Solidarności" lat 1980-1981 warto napisać? : zarys projektu badawczego Adam Leszczyński s. 69-78
"Gracze" - Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Robert Spałek s. 79-112
Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979-1988 Sławomir Cenckiewicz s. 113-157
Służba Bezpieczeństwa wobec opozycji w Łodzi 1976-1980 Leszek Próchniak s. 159-183
Służba Bezpieczeństwa wobec "Solidarności" rolniczej w Polsce południowo-wschodniej 1980-1981 Dariusz Iwaneczko s. 185-212
Protesty studenckie w Olsztynie w 1981 roku Witold Gieszczyński s. 213-226
Opozycja w PRL 1956-1980 : stan badań Krzysztof Madej s. 227-252
Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969-1989 Petr Blažek Tomasz Grabiński (tłum.) s. 253-270
Postrzeganie żydowskich oddziałów partyzanckich przez Armię Krajową i Delegaturę Rządu RP na Kraj Adam Puławski s. 271-300
Początki "ochrony" NSZZ "Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa (wrzesień 1980 - kwiecień 1981) Grzegorz Majchrzak s. 301-316
Wrocławska opozycja w 1986 roku w materiałach Służby Bezpieczeństwa Paweł Piotrowski s. 317-341
Rozpracowanie "Motorniczego" Przemysław Zwiernik s. 343-349
Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 roku Marína Zavacká Jarosław Panek (tłum.) s. 351-360
"Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944-1950)", Natalia Aleksiun, Warszawa 2002 : [recenzja] Marcin Urynowicz Natalia Aleksiun (aut. dzieła rec.) s. 361-366
"The anti-Soviet resistance in the Baltic states", pod red. Arvydasa Anušauskasa, Vilnius 2001 : [recenzja] Rafał Wnuk Arvydas Anušauskas (aut. dzieła rec.) s. 366-375
"Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940-1945", Anetta Rybicka, Warszawa 2002 : [recenzja] Paweł Kosiński Anetta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli, Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Krzysztof Lesiakowski Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 380-386
"Polska. Losy Państwa i Narodu 1939-1989", Andrzej Friszke, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Eisler Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny", Bogusław Kopka, Warszawa 2002 : [recenzja] Łukasz Kamiński Bogusław Kopka (aut. dzieła rec.) s. 392-394
W odpowiedzi na recenzję Bogusława Kopki: Witold Stankowski, "Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950" / Witold Stankowski. Odpowiedź Bogusław Kopka Witold Stankowski s. 394-400
W odpowiedzi na recenzję Marcina Urynowicza: Marek Jan Chodakiewicz, "Żydzi i Polacy 1918-1956. Współistnienie - Zagłada - Komunizm" / Piotr Gontarczyk. Odpowiedź Piotr Gontarczyk Marcin Urynowicz s. 400-407