Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Władysław Bułhak s. 9-11
Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? Władysław Bułhak Łukasz Dwilewicz Janusz Kaliński Jacek Luszniewicz Dariusz Stola Andrzej Zawistowski s. 13-41
Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939-1944 Mirosław Sikora s. 43-82
Okupacja Krakowa 1939-1945 w protokołach sekcyjnych Zakładu Medycyny Sądowej Maciej Bochenek Tomasz Konopka Paweł Kwasek s. 83-103
Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim : zamierzenia i efekty Andrzej Zawistowski s. 105-120
Wszyscy byli przemytnikami : obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956-1970 Krzysztof Madej s. 121-140
Dyrektorzy przedsiębiorstw i aparat partyjny : przypadek Warszawy w latach 1949-1955 Maciej Tymiński s. 141-156
Kupowanie poparcia : polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Łukasz Dwilewicz s. 157-177
Ewolucja koncepcji ekonomicznych liberałów gdańskich na łamach "Przeglądu Politycznego" w latach 1983-1989 : na tle ogólnopolskim Jacek Luszniewicz s. 179-209
Szpital totalnie produkcyjny : polski szpital położniczy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku Agnieszka Wochna s. 211-228
Oddział Informacyjny Sztabu II Korpusu w latach 1945-1946 : dalsze losy pracowników Oddziału II Sztabu Głównego Aleksander Kozicki s. 229-242
"Chcesz mieć lipę senatora - oddaj głos na profesora" : wybory 4 czerwca 1989 roku z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sieradzu Andrzej Czyżewski s. 243-260
Miejsce partii komunistycznej na "czerwonym" Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989 Dorota Gałaszewska-Chilczuk s. 261-281
Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku : nowe dokumenty Igor Hałagida s. 283-316
"Apel do społeczeństwa polskiego" i geneza ROPCiO Jan Skórzyński s. 317-347
"Wartości moralne Rzeczypospolitej" - szczeciński wykład Leszka Moczulskiego z 20 stycznia 1978 roku w świetle dokumentów Marcin Stefaniak s. 349-362
Ukraiński ruch wyzwoleńczy w oczach polskiego badacza Iwan Patrylak Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 363-399
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 401