Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Małgorzata Choma-Jusińska s. 9-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rozłam pomiędzy „totalitaryzmem” a „demokracją” Czechosłowacki rok 1989 – możliwości Jiři Suk s. 13-52
Rewolucje 1989 roku. Schemat wyjaśniający Dragoş Petrescu s. 53-79
Rok 1989 w państwach Europy Środkowej Adam Burakowski Małgorzata Choma-Jusińska Antoni Dudek Paweł Ukielski s. 81-101
Agonia „przewodniej siły”. Kryzys PZPR w latach osiemdziesiątych na przykładzie Gdańska i Gdyni Piotr Brzeziński s. 103-127
Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1986–1990. Szkic do portretu Mirosław Szumiło s. 129-149
Anatomia klęski – obóz władzy w kampanii wyborczej w 1989 roku Paulina Codogni s. 151-178
Bonn – Warszawa – „Solidarność”. Dyplomacja RFN wobec PRL i „Solidarności” (styczeń–wrzesień 1989 roku) Patryk Pleskot s. 179-195
Rewolucja 1989 roku w NRD Kowalczuk Ilko-Sascha s. 197-216
Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem Jan Daniluk s. 217-232
Obywatele polscy z Nawanagar w Indiach Anuradha Bhattacharjee s. 233-254
Wybrane aspekty funkcjonowania PPR i aparatu polityczno-wychowawczego w „ludowej” Marynarce Wojennej lat 1944–1947 Paweł Przybylski s. 255-274
Aparat bezpieczeństwa w Wielkopolsce a wybory do sejmu w 1952 roku Tomasz Rochatka s. 275-298
Plastyczne i przestrzenne formy upamiętnienia ofiar byłego KL Lublin na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w latach 1944–1969 Michał Szychowski s. 299-320
Waldemar Sobczyk i „Nasz Znak” – dywersja w ruchu ludowym na emigracji Krzysztof Tarka s. 321-363
Zakłócona rocznica. Wizyta niemieckich weteranów w Gdańsku w 1979 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa Krzysztof Zajączkowski s. 365-381
Zachodnia Ukraina – początek sowietyzacji (wrzesień–grudzień 1939) : spojrzenie historyka ukraińskiego Wołodymyr Baran s. 383-410
Na falach Radia Wolna Europa : historia Jaroslava i Pavla Pecháčków Prokop Tomek s. 411-425
Leon Janta Połczyński – fragmenty wspomnień z pierwszego półrocza wojny 1939–1940 Paweł Duber s. 427-443
Grabież z kaukasko-rosyjskim rozmachem, 1944–1953 Aleksander Gogun Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) s. 445-449
"303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki w bitwie o Wielką Brytanię", Jacek Kutzner, Warszawa 2010 : [recenzja] Grzegorz Śliżewski Jacek Kutzner (aut. dzieła rec.) s. 450-454
"Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945", Anna Grażyna Kister, Warszawa 2010 : [recenzja] Radosław Kurek Anna Grażyna Kister (aut. dzieła rec.) s. 454-460
Uwagi do recenzji prof. Józefa Półćwiartka Bogusław Wójcik s. 461-462