Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Łukasz Kamiński s. 9-11
Ankieta Petr Blažek Antoni Dudek Andrzej Friszke Idesbald Goddeeris Łukasz Kamiński Anthony Kemp-Welch Ilko-Sascha Kowalczuk Mark Kramer Petre Opriş Vasil Paraskevov Wojciech Polak Bernd Schaefer Aleksander Stykalin s. 13-51
Współpraca polskiej i węgierskiej opozycji w latach osiemdziesiątych XX wieku Tadeusz Kopyś s. 51-74
Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ "Solidarność" w Słupsku w latach 1980-1981 Igor Hałagida s. 75-103
"Ekstremiści, chuligani, politykierzy" : obraz podziemnej "Solidarności" w propagandzie stanu wojennego Jan Olaszek s. 105-137
"Krąg" i jego krąg : wydawnictwo w świetle relacji Marcin Łaszczyński s. 139-169
Paryskie Radio "Solidarność" : zapomniany epizod w radiofonii Maria Orzechowska-Chodurska s. 171-191
Zachód ratuje generała?! : paradoksy zachodniej dyplomacji w czasie przemian w Polsce (czerwiec-lipiec 1989 roku) Patryk Pleskot s. 193-210
Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa Tomasz Snarski s. 211-228
Eksterminacja Żydów wileńskich i dzieje getta wileńskiego (1941-1944) Arunas Bubnys s. 229-272
Zarys historii sowieckiego obozu specjalnego nr 4 (Stiepłagu) w latach 1948-1954 Dariusz Rogut s. 273-293
"Ostra broń" - agentura celna : tajni współpracownicy w więzieniach i aresztach śledczych w latach 1944-195 Jacek Wołoszyn s. 295-337
Nauka, polityka i tajne służby : podróże Adama Bromkego do Polski Krzysztof Tarka s. 339-352
Jakub Berman : portret politycznego emeryta w materiałach SB (1966-1971) Robert Spałek s. 353-388
Syryjsko-libijska walka z syjonizmem w PRL : zaangażowanie Michela Mounayera w działalność "lewicy" partyjnej w latach 1978-1986 Przemysław Gasztold-Seń s. 389-429
"Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!" : Grudzień '70 w listach do Radiokomitetu Paweł Szulc s. 431-466
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie "Solidarności" w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie Bogdan Musiał Jan Szumski s. 467-496
Polityka wewnętrzna Rumunii w okresie powstania NSZZ "Solidarność" Tadeusz Kopyś s. 497-505
Internowani w stanie wojennym : dane statystyczne Tomasz Kozłowski Jan Olaszek s. 507-510
"Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!". Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929-1948", Franziska Bruder, Berlin 2007 : [recenzja] Aleksander Gogun Franziska Bruder (aut. dzieła rec.) s. 511-515
"Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów", Bogusław Wójcik, Rzeszów 2009 : [recenzja] Jerzy Półćwiartek Bogusław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 516-523
"Francuska prawica dzisiaj", Réné Rémond, Warszawa 2008 : [recenzja] Aleksander Hall Réné Rémond (aut. dzieła rec.) s. 523-527
"Polski Ruch Wolnościowy 'Niepodległość i Demokracja' i jego organ prasowy 'Trybuna'. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW 'NiD' ", Artur Trudzik, Warszawa 2009 : [recenzja] Sławomir Łukasiewicz Artur Trudzik (aut. dzieła rec.) s. 527-539
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi do artykuły Jana Skórzyńskiego "Apel do społeczeństwa polskiego" i geneza ROPCiO Grzegorz Waligóra Jan Skórzyński (aut. dzieła rec.) s. 539-546
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 547