Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 9-10
Jakim państwem była PRL w latach 1956-1976? Jerzy Eisler s. 11-23
Polska 1956-1976: w poszukiwaniu paradygmatu Błażej Brzostek Marcin Zaremba s. 25-37
Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968 Dorota Gałaszewska-Chilczuk s. 39-68
Działania operacyjne SB wobec "Tygodnika Powszechnego" w latach 1957-1965 : wybrane zagadnienia Filip Musiał Jarosław Szarek s. 69-92
Historia pewnego artykułu Paweł Ceranka s. 93-114
Operacja "Olcha" : Władysław Bartoszewski, Radio Wolna Europa i Służba Bezpieczeństwa Paweł Machcewicz s. 115-142
Prawo i wymiar sprawiedliwości PRL wobec przestępczości gospodarczej (1956-1970) Krzysztof Madej s. 143-166
Służba Bezpieczeństwa wobec inteligencji twórczej od Października '56 do Marca '68 Konrad Rokicki s. 167-182
Numeracja i sposób oznaczania więźniów w obozie Stutthof Agnieszka Chyrek s. 183-208
Polacy internowani w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944-1949 Aleksandra Arkusz s. 209-230
Żydzi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej : zarys problematyki Renata Gieszczyńska Witold Gieszczyński s. 231-243
Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji w latach 1945-1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu Dariusz Małyszek s. 245-291
Stalinowska wojna partyzancka na Ukrainie 1941-1944. Cz. 1 Aleksander Gogun Anna Madej (tłum.) s. 293-314
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Solidarności" : Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność, 1982-1989. Cz. 1 Idesbald Goddeeris Grażyna Błaszczyk (tłum.) s. 315-347
"Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii", pod red. Mieczysława Adamczyka, Janusza Gmitruka, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Cichoracki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 349-353
"Leuchtende Irrsterne - das Branitzer Totenbuch. "Euthaniasie" in einer katolischen Anstalt", Barbara Degen, Frankfurt am Main 2005 : [recenzja] Hanna Grzeszczuk-Brendel Barbara Degen (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Wołodymyr Moroz, Krajowyj Prowidnyk Wołodymyr Tymczij Łopatynśkyj", Wasyl Szpicer, Lwiw 2004 : [recenzja] Grzegorz Motyka Wasyl Szpicer (aut. dzieła rec.) s. 357-360
Odpowiedź na recenzję Sławomira Poleszaka Anna Grażyna Kister s. 361-366
O potrzebie kulturalnej dyskusji : w odpowiedzi Annie Grażynie Kister Sławomir Poleszak s. 366-367
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 369