Znaleziono 8 artykułów

Sławomir Cenckiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979-1988 Sławomir Cenckiewicz s. 113-157
Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Sławomir Cenckiewicz s. 161-168
Tadeusz Katelbach (1897-1977) : biografia polityczna Sławomir Cenckiewicz s. 163-166
"Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981)", Małgorzata Albierska, Wrocław 2000 : [recenzja] Sławomir Cenckiewicz Małgorzata Albierska (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2004, Wyd. Arcana, ss. 661 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-250
Grudzień '70 w Gdańsku według tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa Sławomir Cenckiewicz s. 275-301
"SB a Lech Wałęsa: przyczynek do biografii", Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Paweł Piotr Warot Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2005 : [recenzja] Wiesław Charczuk Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-445