Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 9-10
Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski Mariusz Mazur Filip Musiał Andrzej Nowak Krzysztof Zamorski Zdzisław Zblewski s. 11-27
Belle époque? : lata siedemdziesiąte XX w. na Węgrzech Károly Szerencsés Alexandra Bata-Bocian (tłum.) János Tischler (tłum.) s. 29-52
Problem wiarygodności teczek i opartej na nich narracji historycznej. Kilka uwag metodologicznych Krzysztof Brzechczyn s. 53-77
Historyk wobec metodologii Piotr Witek s. 79-102
Historia mówiona w warsztacie historyka mentalności Agata Stolarz s. 103-114
Sublime (w) historii. Wzniosłość jako narzędzie i przedmiot badań Iwona Kościesza s. 115-137
Obozowe lata Tadeusza Pietrzykowskiego – boksera, który pięściami wywalczył sobie życie Marta Bogacka s. 139-166
Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1945–1946 Anna Wilk s. 167-195
Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w latach 1945–1949 (działacze, struktury, finanse) Marcin Żukowski s. 197-228
"Klika obszarnicza". Ziemianie w polityce personalnej Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946–1949) Tomasz Osiński s. 229-260
Drogi i bezdroża młodzieżowej konspiracji.Klub Wykolejeńców (1950–1951) w świetle dokumentacji tajnej policji politycznej Polski Ludowej Bartłomiej Noszczak s. 261-280
"Trudne" życiorysy lubelskich uczonych – przyczynek do biografii Aleksandra Kierka Marcin Kruszyński s. 281-301
Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945–1991 Łukasz Grabowski Marcin Maruszak s. 303-329
Normatywne zasady brakowania i niszczenia materiałów Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1990) Stanisław Koller s. 331-358
Służba Bezpieczeństwa wobec przekształceń ekonomicznych w Polsce 1980–1989. Przyczynek do badań nad ingerencją polskich służb specjalnych w gospodarkę Mirosław Sikora s. 359-410
Historia jednej pomyłki. Kulisy rejestracji tajnego współpracownika ps. "Majewski" Dominik Sokołowski Radosław Żydonik s. 411-419
Akta SB nie kłamią, ale mogą wprowadzić w błąd. Z badań nad dokumentami dotyczącymi osobowych źródeł informacji SB Zbigniew Bereszyński s. 421-436
Ściganie zbrodni narodowosocjalistycznych w NRD na przykładzie działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Opis przypadków Henry Leide Ewa Matkowska (tłum.) s. 437-451
Świętowanie faszyzmu i zbrodni wojennych w Edmonton. Mit polityczny i kult Stepana Bandery w multikulturowej Kanadzie Grzegorz Rossolinski-Liebe s. 453-478
Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944–1953 Paweł Madejski s. 479-502
"Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin", Timothy Snyder, New York 2010 : [recenzja] Alexander Gogun Timothy Snyder (aut. dzieła rec.) s. 503-508
"Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990", Janusz Królikowski, Toruń 2010 : [recenzja] Mirosław Szumiło Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 508-512
"Jugoslovensko-Čehoslovački odnosi 1945–1955", Slobodan Selinić, Beograd 2010 : [recenzja] Mateusz Sokulski Slobodan Selinić (aut. dzieła rec.) s. 512-516