Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Łukasz Kamiński s. 9-11
Podziały narodowe w obrębie bloku radzieckiego: Polska i Niemcy Wschodnie 1945-1962 Sheldon Anderson Katarzyna Kwapisz (tłum.) s. 13-41
Grupy operacyjne Stasi w krajach bloku wschodniego Monika Tantzscher Jolanta Żukowska (tłum.) s. 43-61
Polityka interwencji SED : prascy reformatorzy komunistyczni z 1968 roku i polski ruch demokratyczny z lat 1980-1981 Manfred Wilke Dariusz Łubowski (tłum.) s. 63-91
Węgry i Węgrzy a kryzys polski 1980-1982 János Tischler s. 93-116
Akcja "Červotoč" (Kołatek) : tajny współpracownik StB Stanislav Dvořák jako kurier "Solidarności Polsko-Czechosłowackiej" Petr Blažek Tomasz Grabiński (tłum.) s. 117-163
Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 2, (Sierpień-wrzesień 1939 r.) Tomasz Chinciński s. 165-197
Antypolska działalność niemieckiej służby dyplomatycznej i konsularnej w Polsce w przededniu II wojny światowej oraz jej ewakuacja i likwidacja Tomasz Rabant s. 199-215
Sowiecki partyzant - polski problem Adam Puławski s. 217-254
Służba Bezpeky OUN-B (Służba Bezpieczeństwa OUN-B) : z warsztatów badawczych Grzegorz Motyka s. 255-264
Spór o Wierzchowiny : działalność oddziałów Akcji Specjalnej (Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. - czerwiec 1945 r.) Mariusz Zajączkowski s. 265-308
Przesiedlenie żeńskich zgromadzeń zakonnych z województw katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (sierpień 1954) Bartłomiej Noszczak s. 309-336
Funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie na jesieni 1956 roku Tadeusz Kopyś s. 337-355
Operacja kryptonim "Jocker" : rozpracowanie Agencji Prasowej "Solidarności" przez Służbę Bezpieczeństwa Grzegorz Majchrzak s. 357-378
Memorandum Pantelejmona Ponomarienki z 20 stycznia 1943 r.: "O zachowaniu się Polaków i niektórych naszych zadaniach" Bogdan Musiał s. 379-385
Uwagi o pracy Służby Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w świetle sprawozdania referenta I okręgu OUN za maj-czerwiec 1945 roku Artur Brożyniak Katarzyna Dufrat (tłum.) s. 387-400
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 401