Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Patryk Pleskot s. 11-13
Twórcy o twórcach w PRL : dyskusja panelowa prowadzona przez prof. Stanisława Beresia, z udziałem Jerzego Brukwickiego, prof. Andrzeja Chojnowskiego, Emiliana Kamińskiego, Marka Nowakowskiego i Zygmunta Staszczyka, zorganizowana przez Sebastiana Ligarskiego w ramach projektu "Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych" Sebastian Ligarski Patryk Pleskot s. 15-50
Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 1945-1989 Sebastian Ligarski s. 51-73
"Budowniczy stolicy" : warszawski mecenat Bolesława Bieruta w latach 1945-1955 Andrzej Skalimowski s. 75-94
Władze i dziennikarze : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1956 roku Michał Przeperski s. 95-134
Samobójstwo, wypadek, a może morderstwo? Wokół śmierci Jerzego Zawieyskiego (1969 rok) Patryk Pleskot s. 135-148
Rewolucja "Solidarności" w stolicy polskiej piosenki (1980-1989) : postawy i rola społeczna twórców w czasach przełomu na przykładzie Opola Zbigniew Bereszyński s. 149-189
Konstanty Gebert : redaktor i publicysta prasy podziemnej Jan Olaszek s. 191-226
"Adam Tarnowski - nasz poseł w Sofii" : przyczynek do dziejów współpracy polsko-bułgarskiej w latach 1939-1941 Łukasz Chimiak s. 227-251
Powojenne rozliczenia w Czechosłowacji 1945-1948 : proces prawny i tło polityczne Łukasz Jasiński s. 253-282
Liga Narodowo-Demokratyczna w latach 1957-1960 Ignacy Masny s. 283-319
Walka o przywództwo w PZPR w roku 1981 w dokumentach aparatu władzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej Filip Gańczak s. 321-340
Widmo imperiów : powracający z Gułagu a wschodnioeuropejskie rebelie i sowiecka polityka pogranicza Amir Weiner s. 341-385
"Odmówił powrotu do kraju" : ucieczki piłkarzy z PRL na Zachód Sebastian Pilarski s. 387-421
Aktywność polityczna uchodźców "Solidarności" w Chicago w latach 1980-1989 Mary Patrice Erdmans s. 423-445
Nieznane dokumenty dotyczące próby wydostania ministra Józefa Becka z Rumunii w 1944 roku Paweł Duber s. 447-452
Mówić pełnym głosem : władze wobec dramatopisarzy i środowiska teatralnego na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Michał Rosenberg s. 453-487
Polski przypadek szczególny Krzysztof Kosiński John Connelly (aut. dzieła rec.) Witold Rodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 489-503
"Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe", red. Maren Röger, Ruth Leiserowitz, Osnabrück 2012 : [recenzja] Natalia Jarska Ruth Leiserowitz (aut. dzieła rec.) Maren Röger (aut. dzieła rec.) s. 504-514
Nauki społeczne na Dzikim Zachodzie : coroczna konferencja Western Social Science Association, Albuquerque (Nowy Meksyk), 2-5 kwietnia 2014 roku Patryk Pleskot s. 515-518
Relacja z sesji naukowych zorganizowanych na European Social Science History Conference przez uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN "Polska emigracja polityczna 1939-1989”, Wiedeń, 23-26 kwietnia 2014 roku Anna Mazurkiewicz s. 519-525
Od Wolnej Europy do wolnej Europy : sprawozdanie z konferencji "From Free Europe to Free Poland. Free Europe Committee in the Cold War", Gdańsk, 5-6 września 2014 roku Patryk Pleskot s. 527-531
Wykaz skrótów archiwalnych s. 533-534
Informacja dla autorów "Pamięci i Sprawiedliwości" s. 537-538
Objaśnienie dotyczące rzetelności edytorskiej : zapora "ghostwriting" s. 539-540
Procedura recenzowania s. 541