Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Władysław Bułhak s. 11-16
Sieci wywiadowcze w świetle analizy sieciowej : przypadek wywiadu wschodnioniemieckiego w Skandynawii Kimmo Elo s. 17-37
Jak to było naprawdę z sukcesami wywiadu Stasi na Zachodzie? Helmut Müller-Enbergs s. 39-52
"Mozart", Węgry i Watykan 1962-1964 : akta wywiadu jako źródło historyczne Stefano Bottoni s. 53-83
Zdrada za Spiżową Bramą? Rekonstrukcja podstawowej sieci informacyjnej wywiadu MSW PRL w Watykanie w latach kształtowania się polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej (1962-1978) Władysław Bułhak s. 85-117
Operacja "Synonim" : czechosłowacki aparat bezpieczeństwa, środki aktywne bloku sowieckiego i proces KBWE (1976-1983) Douglas Selvage s. 119-134
"Afera kurierska" w wywiadzie i MSZ Witold Bagieński s. 135-163
Biznes z terrorystami : brudne interesy wywiadu wojskowego PRL z bliskowschodnimi organizacjami terrorystycznymi Przemysław Gasztold-Seń s. 165-216
Partia, ideologia i wywiad polityczny : studium funkcjonowania organizacji partyjnej w wywiadzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Sławomir Łukasiewicz s. 217-246
Z dziejów Zagłady w Kraju Warty : losy ludności żydowskiej w Sieradzu 1939-1942 Krzysztof Lesiakowski s. 247-266
Technologia represji politycznych NKWD w latach 1939-1941 Wołodymyr Baran s. 267-292
Więzienni lekarze : opieka lekarska w więzieniach stalinowskich w latach 1945-1956 Anna Machcewicz s. 293-307
Związek Walki Młodych i jego członkowie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 : zarys problemu Michał Palczyński s. 309-338
Związek Patriotów Polskich jako organizator repatriacji obywateli polskich z ZSRR w latach 1945-1946 Wojciech Franciszek Marciniak s. 339-367
Raz jeszcze o sondażowych szacunkach zasięgu wydawnictw podziemnych lat osiemdziesiątych Adam Mielczarek s. 369-389
Tragedia wołyńska lat 1943-1944 : przyczyny, przebieg, skutki Ihor Iljuszyn s. 391-399
Historiografia ukraińska : doświadczenia sowietyzacji Wołodymyr Maslijczuk Andrij Portnow s. 401-429
Przyczynek do dziejów komunistów w 1939 r. : dwa rękopisy Romana Zambrowskiego Piotr Cichoracki Aleksander Ilin s. 431-438
Problematyka stosunków między Misją Polską do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych a Sztabem Wojskowej Komisji Rozejmowej strony Koreańskiej Armii Ludowej Przemysław Benken s. 439-451
Cenna inicjatywa Patryk Pleskot Wojciech Fałkowski (aut. dzieła rec.) Antoine Marès (aut. dzieła rec.) s. 453-456
"Nach Lektüre vernichten! Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg", Stefanie Waske, München 2013 : [recenzja] Małgorzata Świder Stefanie Waske (aut. dzieła rec.) s. 457-465
"Kameraden. Die Wehrmacht von innen, mit einem Vorwort von Johannes Hürter", Felix Römer, München-Zürich 2012 : [recenzja] Daniel Logemann Felix Römer (aut. dzieła rec.) s. 465-471
"Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku)", Zygmunt Starachowicz, wstęp i oprac. K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk 2012 : [recenzja] Piotr Ruciński Zygmunt Starachowicz (aut. dzieła rec.) Katarzyna Starachowicz (aut. dzieła rec.) Franciszek Wasyl (aut. dzieła rec.) s. 471-476
Andrija Portnowa "Historie do użytku domowego" Jarosław Syrnyk Andrij Portnow (aut. dzieła rec.) s. 477-483
Kilka uwag źródłoznawczych do książki Sebastiana Karczewskiego "Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji" Jacek Welter Sebastian Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 484-495
Potrzeba wiedzy - po raz trzeci : międzynarodowa konferencja naukowa "Need to Know III. Them vs. Us. Image of the Enemy" - Visby (Szwecja), 26-27 września 2013 r. Patryk Pleskot s. 497-499
O zaufaniu i jego braku : międzynarodowa konferencja naukowa "Trust and distrust in the Eastern Bloc and the Soviet Union, 1956-1991", University College London, 4-5 VII 2013 r. Patryk Pleskot s. 501-503
Wykaz skrótów archiwalnych s. 505-506
Informacja dla autorów "Pamięci i Sprawiedliwości" s. 507
Procedura recenzowania s. 508