Znaleziono 11 artykułów

Sławomir Poleszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Poleszak s. 9-12
Od Redakcji Sławomir Poleszak s. 11-14
"Pomoc" sowiecka przy tworzeniu komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce Sławomir Poleszak s. 81-101
Posłańcy śmierci : kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeństwa na Białostocczyźnie 1949-1950 Sławomir Poleszak Piotr Łapiński s. 133-152
Podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Armii Krajowej Łomża w okresie od stycznia 1945 do marca 1957 r. Sławomir Poleszak s. 155-160
Antykomunistyczne podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem w latach 1945-1957 Sławomir Poleszak s. 179-196
"Józef Franczak ps. "Lalek". Ostatni partyzant poakowskiego podziemia", Violetta Gut, Toruń 2004 : [recenzja] Sławomir Poleszak Violetta Gut (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945)", wstęp Sławomir Poleszak, wybór i oprac. Leszek Pietrzak, Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Mariusz Zajączkowski, Warszawa 2004, ss. 451 : [recenzja] Sławomir Łukasiewicz Leszek Pietrzak (aut. dzieła rec.) Sławomir Poleszak (aut. dzieła rec.) Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) Mariusz Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Kryptonim "Pożar". Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka "Lalka", "Lalusia" (1956-1963) Sławomir Poleszak s. 347-376
O potrzebie kulturalnej dyskusji : w odpowiedzi Annie Grażynie Kister Sławomir Poleszak s. 366-367
"Studium zniewolenia. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodlegościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947)", Anna Grażyna Kister, Kraków 2005 : [recenzja] Sławomir Poleszak Anna Grażyna Kister (aut. dzieła rec.) s. 439-454