Znaleziono 9 artykułów

Sławomir Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zimnowojenna emigracja polityczna jako przedmiot badań Sławomir Łukasiewicz s. 57-71
Środkowoeuropejskie inicjatywy federalistyczne realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1949-1956 Sławomir Łukasiewicz s. 69-83
Trzecia Europa : polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971 Sławomir Łukasiewicz s. 205-209
Partia, ideologia i wywiad polityczny : studium funkcjonowania organizacji partyjnej w wywiadzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Sławomir Łukasiewicz s. 217-246
"Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945)", wstęp Sławomir Poleszak, wybór i oprac. Leszek Pietrzak, Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Mariusz Zajączkowski, Warszawa 2004, ss. 451 : [recenzja] Sławomir Łukasiewicz Leszek Pietrzak (aut. dzieła rec.) Sławomir Poleszak (aut. dzieła rec.) Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) Mariusz Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Federacja jako zagrożenie : działania wywiadu PRL wobec polskich federalistów na Zachodzie po drugiej wojnie światowej Sławomir Łukasiewicz s. 345-367
Aparat bezpieczeństwa PRL o polskich federalistach Sławomir Łukasiewicz s. 401-409
Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku Sławomir Łukasiewicz s. 413-496
"Polski Ruch Wolnościowy 'Niepodległość i Demokracja' i jego organ prasowy 'Trybuna'. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW 'NiD' ", Artur Trudzik, Warszawa 2009 : [recenzja] Sławomir Łukasiewicz Artur Trudzik (aut. dzieła rec.) s. 527-539
    Zacytuj
  • Udostępnij