Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Choma-Jusińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Małgorzata Choma-Jusińska s. 9-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rok 1989 w państwach Europy Środkowej Adam Burakowski Małgorzata Choma-Jusińska Antoni Dudek Paweł Ukielski s. 81-101
Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie Małgorzata Choma-Jusińska s. 155-179
Współpraca środowiska "Spotkań" z emigracją na Zachodzie : przyczynek do badań Małgorzata Choma-Jusińska s. 187-210
Sprawozdanie pokontrolne z pracy Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie w 1988 roku Małgorzata Choma-Jusińska s. 317-340