Znaleziono 3 artykuły

Adam Burakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geografia "Liber chamorum" Adam Burakowski s. 112, 75-83
Rok 1989 w państwach Europy Środkowej Adam Burakowski Małgorzata Choma-Jusińska Antoni Dudek Paweł Ukielski s. 81-101
Postkomunizm w Bułgarii Adam Burakowski s. 239-244