Znaleziono 13 artykułów

Mariusz Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski Mariusz Mazur Filip Musiał Andrzej Nowak Krzysztof Zamorski Zdzisław Zblewski s. 11-27
Rozmowy o wartościach. Dyskusje młodzieży na łamach „Sztandaru Młodych” 1950–1956 Mariusz Mazur s. 75-96
„Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968”, Piotr Osęka, Warszawa 1999 : [recenzja] Mariusz Mazur Piotr Osęka (aut. dzieła rec.) s. 140-144
Kampania prasowa w związku z wydarzeniami w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. Mariusz Mazur s. 175-196, 269
1956 - 1970 - 1976 : propagandowy paradygmat rewolty robotniczej Mariusz Mazur s. 201-214
Obraz Konrada Adenauera w propagandzie polskiej lat 1949-1955 Mariusz Mazur s. 227-240
Podziemie w konwencji polskiego filmu socrealistycznego Mariusz Mazur s. 237-252
Konferencja biskupa Stefana Wyszyńskiego wygłoszona 3 IV 1948 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie (Sprawozdanie Grzegorza Wojciechowskiego, sekretarza KW PPR w Lublinie) Mariusz Mazur s. 245-249
Nieformalny rezonans społeczny tzw. Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948 roku Mariusz Mazur s. 263-282
"Cud lubelski" na łamach prasy Mariusz Mazur s. 335-351
Rezonans ucieczki Józefa Światły w aparacie bezpieczeństwa, agenturze i społeczeństwie Mariusz Mazur s. 385-399
"Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956", Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Warszawa 2016 : [recenzja] Michał Studniarek Sebastian Ligarski (aut. dzieła rec.) Mariusz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 391-399
NSZ na to nie zasłużyły : na marginesie pracy Mirosława Piotrowskiego pt. "Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyśnie 1944–1947", Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009 Mariusz Mazur Mirosław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 424-436