Znaleziono 2 artykuły

Inna Pojizdnyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1946 Inna Pojizdnyk Maria Buczyło (tłum.) s. 145-176
Kościół katolicki a Cerkiew greckokatolicka w USRR po II wojnie światowej : droga do współpracy Inna Pojizdnyk s. 299-307