Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Polono-Ruthenica
2007, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Rosyjskie życie kulturalno-literackie w Pińsku 1918-1939 Tadeusz Zienkiewicz s. 7-18
Повість причта Оксани Забужко "Казка про калнову сопілку" - проблема генетикo-інтертекстуальнoгo підгрунтя мистецьких пошуків письменници Irena Betko s. 19-30
Pająk w folklorze rosyjskim Agnieszka Gołębiowska-Suchorska s. 31-37
Гоголевские традиции в прозе Сергея Залыгинa Irena Rudziewicz s. 39-48
Oб эволюции образа в праведника в творчестве Николая Лескова и Ивана Шмелева Beata Trojanowska s. 49-60
К проблемe "Свoeго" и "Чужoго" - образ еврея в белорусской сказке Julia Czerniawskaja s. 61-75
Misja literatury emigracyjnej : ("pierwsza fala" emigracji rosyjskiej) Iwona Anna Ndiaye s. 77-93
Procesy społeczno-polityczne zachodzące na Ukrainie w świetle publicystyki Mykoły Riabczuka Paweł Pietnoczka s. 95-104
Literatura polska w słowiańskiej bibliotece wydawnictwa "Wahazar" Andriej Bazylewski s. 105-118
Dramaturgia Nikolaja Kolady i jekaterynburgska bohema na łamach czasopisma "Didaskalia" w latach 2000-2003 Jarosław Strycharski s. 119-126
Особенности польской и рoccийской "дороги к храму" Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 129-135
Сравнительные конструкции c "белый" и "черный" в русском языке : (в составлении с польским "biały" и "czarny") Andrzej Narloch s. 137-144
Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 145-159
Концептная, культурная, этническая, национальная, языковая картинa мира : к вопросy cooтношении понятий Olga Makarowska s. 161-167
Архаїзми серед споконвіної богосльсвскої фразеології Maria Czetyrba s. 169-175
Специфика прeкодирования лексико-цветовoй парадигмы лирики Сергея Есенина в польскoй языкoй системе Roza Alimpijewa Swietlana Babulewicz s. 177-188
Модальные средства экспликации "мысли семейной" в романе Льва Толстого "Анна Каренина" Irina Ostrowierchaja Swietłana Waulina s. 189-197
Nazwy etniczne i nazwy służebne w nazwach miejscowych Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego od XVI do XVIII wieku Teresa Pluskota s. 199-209
К вопросу oб оценочнoм языкe современной рyсской рекламы : на материале текстов рекламы косметических изделий Andrzej Sitarski s. 211-218
ЖИЗНЬ в рекламе : (семантика и функции существительнoго в рекламе} Helena Dudina Ałła Kamałowa s. 219-236
"Семантика : слово, предложение, текст", ред С. С. Ваулина, Калининград 2007 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Swietlana S. Waulina (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Dramaturdzy z Jekaterynburga. "Szkoła" Nikołaja Kolady", Halina Mazurek, Katowice 2007 : [recenzja] Walenty Piłat Halina Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Studia Wschodniosłowiańskie", T. 7, Białystok 2007 : [recenzja] Iwona Borys Irena Chowańska s. 244-249
"Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego. Materiały Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej", red. nauk. Janina Mąkosza-Bogdan, Warszawa 2007 : [recenzja] Walenty Piłat Janina Mąkosza-Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 249-252