Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Acta Polono-Ruthenica
1998, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Bazyli Białokozowicz s. 3-9
Запад - Восток в художественном coзнании А. С. Пушкина Gieorgij Krasnow s. 11-19
Пушкин, Мицкевич : сравнительная типология лирических жанров Aleksiej Dmitrowskij s. 21-30
Сергей Григорьевич Голицын (1803-1868) : знакомый Пушкина и Мицкевича Ludmiła Pierfiljewa s. 31-46
Nie tylko Mickiewicz : polskie epizody w życiu Aleksandra Puszkina Artur Kijas s. 47-62
Maryna Mniszchówna w ocenie Aleksandra Puszkina Bogusław Mucha s. 63-72
А. С. Пушкин и польское восстание 1830-1831 годoв Wiktor Listow s. 73-80
Puszkinowskie tradycje interpretacji polskich tematów w poezji rosyjskiej Jan Orłowski s. 81-96
Статья-некролог Адама Мицкевича на смерть А. С. Пушкина С. : (к вопросу об исследованиях польских литературоведов) Mieczysław Jackiewicz s. 97-103
Несколько замечаний об этнонимах славян в языкe А. С. Пушкина Albert Bartoszewicz s. 105-107
Imiona słowiańskie w twórczości Aleksandra Puszkina Bazyli Tichoniuk s. 109-114
Цветовые прилагательные в художественных текстах С. А. Пушкин : (багряный - багровый - пурпурный) Roza Alimpijewa s. 115-125
"Старина" в первой завершенной поэме Пушкина Galina Gumiennaja s. 127-135
O формаx диалогизма в творчестве А. С. Пушкина Natalia Żilina s. 137-149
Пушкин и Булгарин в контексте жанрово-стилевых исканий русской прозы 1830-x годoв Natalia Wierszynina s. 151-162
Проблема развода в "Евгении Онегинe" Jurij Drużnikow s. 163-186
Эпохально-личностный смысл "Петербурга" Андрея Белого в контексте "Медного всадника" Александра Пушкина Katarzyna Pawłowska s. 187-198
Пушкин глазами Лесковa Tadeusz Szyszko s. 199-210
Два взгляда на один факт : (к интерпретации дуэли Пушкина Владимирoм Соловьёвым и Василием Розановым) Wiera Biełousowa s. 211-216
Pisarze trzeciej emigracji wobec tradycji puszkinowskiej Alicja Wołodźko s. 217-226
Marian Zdziechowski jako puszkinolog Bazyli Białokozowicz s. 227-252
Obchody setnej rocznicy śmierci Puszkina na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Tadeusz Zienkiewicz s. 253-262
Polska recepcja poematów Aleksandra Puszkina Zygmunt Zbyrowski s. 263-271
O pierwszych polskich przekładach "Córki kapitana" Aleksandra Puszkina Jerzy Litwinow s. 273-282
W duchu Puszkina : dyskusyjny klub literacki "Domek w Kołomnie" (Warszawa 1934-1936) Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 283-292
Антропологізація образy Богоматері в поемах "Гавриилиада" Пушкіна і "Марія" Шевченкa Oksana Nachlik s. 293-301
Пушкин в рецепции Михалa Грабовского и Пантелеймона Кулишa Jewhen Nachlik s. 303-312
Pierwiastki Puszkinowskie w twórczości Maksyma Rylskiego Florian Nieuważny s. 313-324
"Евгений Онегин" Пушкина по-польски и по-украински Leontij Mironiuk s. 325-336
Pisarze i krytycy białoruscy wobec Aleksandra Puszkina Aleksander Barszczewski s. 337-346
Пушкинскаe традиции в Словакии Michal Varchola s. 347-353
Kontrowersje wokół Karoliny Sobańskiej Ewa Uzar s. 355-366
Puszkin w interpretacji Dostojewskiego Piotr Draszek s. 367-378
Nabokow o Puszkinie Bogumiła Tarasiuk s. 379-383
К проблемe рецепции в Польше "Повестей Белкина" А. С. Пушкина Małgorzata Wrzosek-Stachurka s. 385-388
O wyrazach z пол-(полy-) w języku Puszkina : (przyczynek do badań nad mezonimią rosyjską i polską) Monika Piotrowska s. 389-391
Informacja o planowanej bibliografii puszkinowskiej w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej WSP w Olsztynie Irena Rudziewicz s. 393-397
Bołdino w życiu i twórczości Aleksandra Puszkina Justyna Cichocka s. 397-402
"Болдинские чтения" : organ puszkinologii rosyjskiej Ewa Gołębiewska s. 402-406
Profesor Gieorgij Krasnow o Puszkinie, "Болдинскиx чтенияx" i zbliżającym się jubileuszu 200-lecia poety Justyna Cichocka Ewa Gołębiewska Gieorgij Krasnow s. 407-411
К 200-летию Пушкина : "Александр Пушкин и славянство" Gieorgij Krasnow s. 412-416
Indeks nazwisk Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 417-437