Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Acta Polono-Ruthenica
2013, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Между диалогичностью и интертекстуальностью : проблема текста в тексте на примере рассказа Бориса Лавренева "Сорок первый" Anna Chudzińska-Parkosadze s. 7-20
Rosja i Rosjanie w "Pamiętnikach" Zygmunta Szczęsnego Felińskiego –: próba rekonstrukcji stereotypu narodowego Marcin Cybulski s. 21-33
Специфика колымского юмора Czesław Gorbaczewskij s. 35-45
Сюзет "Мертвых душ" Н. В. Гоголя как барочная метафиора Aleksander Iwanicki s. 47-55
Сопоставительный анализ употребления невербальных среств общения в русской и болгарской культурах Elizaveta Kapinova s. 57-65
Berliński kod architektoniczny w twórczoœści emigracyjnej Vladimira Nabokova Iwona Anna NDiaye s. 67-78
Konceptualizacja straty w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Без тебя" Ewa Nikadem-Malinowska s. 79-89
Восприятие в Польше в начале ХХ века Горьковских литературных достижений и подхода к культурному развитию Irena Rudziewicz s. 91-98
Proces twórczy Marii Arbatowej jako przykład terapii zespołu stresu pourazowego Magdalena Sieklucka s. 99-110
Maksimowowska koncepcja miłośœci : na podstawie wybranych prozatorskich utworów Władimira Maksimowa Izabella Siemianowska s. 111-122
Шукшинские психи и тизи : в аспекте психопатической классификации Антония Кемпинского Roman Shubin s. 123-135
Proza Niny Berberowej lat 20.–30. XX wieku w kontekśœcie wielkiej emigracji rosyjskiej Patryk Witczak s. 137-145
Концептуализация света как способ выражения правственной оценки в русских текстах ХI-ХVII веков Roza Alimpjewa Nadieżda Pisar s. 149-158
Terminologia kinematograficzna w rosyjskich i polskich słownikach jednojęzycznych : analiza semantyczna Iwona Borys s. 159-173
Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich Jolanta Jóźwiak s. 175-183
Homonimia w języku polskim i języku białoruskim Radosław Kaleta s. 185-195
Лингвокультурологический объект МЕДВЕДЬ в русском языке Joanna Orzechowska s. 197-206
Способы выражения модального значения достоверности в поэме Н. В. Гоголья "Мертвые души" и в ее английских переводах Larysa Kokowina Swietlana Waulina s. 207-215
Процесс интерференции в переводе специальмных текстов права Ludmiła Witkowska s. 217-224
"O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze", Iwona Anna NDiaye, Olsztyn 2012 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Iwona Anna NDiaye (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Оцзерки)", Виктор Александрович Хорев, Москва 2012 : [recenzja] Irena Rudziewicz Виктор Александрович Хорев (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Нарысы суседазнауства: Украина, Польшча у прасторы и часе вачыма беларусай: Знакавыя адметнасйи мифалосии, фальклору культуры, нарадазнайчых канцэитай мастацкага твора", Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльницки, Э. Ю. Дзюкава, Минск 2012 : [recenzja] Irena Chowańska Э. Ю. Дзюкава Т. В. Кабржыцкая М. М. Хмяльницки s. 234-237
"Motta w twórczośœci romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk", Ewa Sadzińska, ŁódźŸ 2011 : [recenzja] Izabella Siemianowska Ewa Sadzińska (aut. dzieła rec.) s. 237-240