Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Polono-Ruthenica
2014, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
О некоторых параллелях в польской и русской поэзии ХIХ-ХХ вв. : (поэма Густавa Зелинcкого "Киргиз" и русский перевод Георгия Гребенщикова) Lucija Abdullina s. 7-16
Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku Daria Ambroziak s. 17-27
Poeci i Róża : wiersze polskich poetów w tłumaczeniu Rozy Alimpijewej jako ilustracja koncepcji przekładu wo Iwona Borys s. 29-36
Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich : (Lwów, Wilno, Białowieża) Ilona Dulisz s. 37-46
Советская действительность на страницax варшавcкoй газеты российских эмигрантoв "Меч" Elena Janczuk s. 47-60
Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova Monika Karwacka s. 61-70
Obraz Rosji mikołajowskiej w "Pamiętnikach" św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Anna Kościółek s. 71-85
"Jeruszalaim de Lite" : obraz Wilna w opowiadaniu Grigorija Kanowicza "Sen o Jeruzalem, którego już nie ma" Agnieszka Lenart s. 87-97
Баллады Адама Мицкевича в художественной интерпретации Александра Пушкина Walentina Macapura s. 99-110
Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej Halina Mazurek s. 111-118
Паэзія Наталлi Арсенневай ваеннага часу Wioletta Nikitiuk-Perkowska s. 119-131
Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa : (na przykładzie "Na wielkiej głębokości..." Borysa Popławskiego Grzegorz Ojcewicz s. 133-143
Польша в жизни и творчестве Натальии Горбаневской Irena Rudziewicz s. 145-154
Obraz emigracji rosyjskiej w twórczości Władimira Maksimowa Izabella Siemianowska s. 155-167
Аксиологическая значимость авторской модальности в поэтических текстах Сергея Есенина Roza Alimpijewa Swietlana Babulewicz s. 171-178
Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia Agata Buchowiecka-Fudała Dorota Piekarska-Winkler s. 179-189
Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska : (na materiale czasopism początku XIX wieku) Magdalena Dąbrowska s. 191-205
Zjawisko "wędrówki neologizmów" między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza : (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski) Marcin Dziwisz s. 207-215
Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim : paralele i różnice Tatiana Kwiatkowska s. 217-229
Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego : zjawisko dearchizacji Maryna Michaluk s. 231-241
Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego Joanna Olechno-Wasiluk s. 243-250
Логаед адоний : славянский ритмикo-синтаксический инвариант Siergiej Preobrazhenski s. 251-259
Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych Anna Rygorowicz-Kuźma s. 261-271
Текстовая функция експликаторов ситуативной модальности в русском и литовском политическом дискурсе Inga Lashkova Swietłana Waulina s. 273-281