Znaleziono 5 artykułów

Bazyli Tichoniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imiona osobowe w pieśniach zbioru folklorystycznego Michała Federowskiego "Lud białoruski" Bazyli Tichoniuk s. 93-99
Formacje z sufiksem -uszko wśród nazwisk współcześnie w Polsce używanych Bazyli Tichoniuk s. 109-113
Imiona słowiańskie w twórczości Aleksandra Puszkina Bazyli Tichoniuk s. 109-114
Transformacja sufiksów w nazwiskach rejestrowanych współcześnie w Polsce na przykładzie formantu "-uk Bazyli Tichoniuk s. 283-286
Formy narodowe imion w popisach wojsk litewskich w XVI wieku Bazyli Tichoniuk s. 309-315