Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Acta Polono-Ruthenica
2003, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
"Jeździec miedziany" Aleksandra Puszkina a "Ustęp" III części "Dziadów" Adama Mickiewicza : próba sumarycznego spojrzenia Małgorzata Stachurka s. 5-34
Польский романтизм и музыкальная культура Львова второй половины ХIХ века : (Кароль Микули - ученик Фридерикa Шопена) Tatiana Kurżewa s. 35-39
Славянский триптих : (200-летию Ф. И. Тютчева и 170-летию Яна Неруды) Aleksiej Dmitrowskij s. 41-49
Леся Украінкa і Беларусь : духоўнасць і трагедыя Tacciana Kabrżyckaja s. 51-61
"Wesele" i inne utwory Stanisława Wyspiańskiego na łamach "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego" w latach 1906-1907 : informacja bibliograficzna Roman Jurkowski s. 63-81
Литературно-философскoe пограничье Wiera Biełousowa s. 83-90
Walery Briusow w Wilnie Jan Orłowski s. 91-104
Z dziejów funkcjonowania metody Stanisławskiego w teatrze polskim Magdalena Zaorska s. 105-115
"И нас изгнанников в молитвах помяни..." : o poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej Tadeusz Zienkiewicz s. 117-128
W kręgu narodowej mitologii : bohaterowie prozy Eustachego Rylskiego Danuta Ossowska s. 129-138
Традиции Максимa Горького в творчестве Сергея Залыгина Irena Rudziewicz s. 139-149
Powiedzieć więcej : rozważania o synestetyzmie w poezji Josifa Brodskiego i Julii Hartwig Ewa Nikadem-Malinowska s. 151-160
Kwestia bałkańska w rosyjskiej polityce zagranicznej z przełomu XIX i XX wieku i jej polskie epizody Jan Sobczak s. 161-180
Неизвестныe страницы литературы третьeй волны эмиграции : образ автора в прозe Александра Минчина Joanna Mianowska s. 181-186
Мир суждений о былом и настоящем интеллигенции в русскком и польском этносах Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 187-197
Problematyka językowego obrazu świata w wybranych pracach lingwistów polskich i rosyjskich Dorota Pazio s. 199-205
Лексический прототип, семантические окказионализмыи и неопределеннозначность Aleksander Kiklewicz s. 207-224
Функционирoвание форм "под ключ" и "pod klucz" в русском и польском языкax Andrzej Narloch s. 225-231
Об особенностях реализации модального значения желательности в русском и польском языках : (на материале романа Г. Сенкевича "Quo Vadis" и егo русскoгo перевода) Swietłana Waulina s. 233-243
Эстетическая значимость цветообозначений красного тона в языковой картине мира А. Мицкевича Roza Alimpijewa s. 245-255
Nazwy nie wprost mężczyzn o odmiennej orientacji seksualnej we współczesnym rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym Joanna Nawacka s. 257-266
Derywaty rzeczownikowe z "нe-" prefiksalnym w języku ukraińskim : (paralele w języku polskim) Mirosława Czetyrba s. 267-283
Специфіка адаптації запозичениx правничиx понять права у давньукраїнській мові Roman Iwanskij s. 285-289
Дустрыбуцыйныя ўласцівасці дзеяслоўнага прэдыката ў беларускай і польскай мовах : (вынікі супастаўляльна-тыпалагічнага аналізу) Sargiej Ważnik s. 291-306
"Kraszewski w imperium rosyjskim (1812-1863-1917)", Wołodymyr Wasyłenko, Poznań 2002 : [recenzja] Halina Chałacińska-Wiertelak Wołodymyr Wasyłenko (aut. dzieła rec.) s. 307-314
"Przekład w historii literatury", red. P. Fast, K. Żemła, [Katowice] 2002 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Piotr Fast (aut. dzieła rec.) Katarzyna Żemła (aut. dzieła rec.) s. 314-320
"Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939", Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Tomasz Gajownik Paweł Piotr Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"Dawna a nowa Rosja. Z doświadczeń transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Warszawa 2002 : [recenzja] Walenty Piłat s. 330-331
"Rosyjska dobroczynność w zwierciadle historii. Przedrewolucyjna historiografia działalności dobroczynnej i dobroczynnych instytucji", Aleksander R. Sokołow, Sankt Petersburg-Warszawa 2002 : [recenzja] Jan Sobczak Aleksander R. Sokołow (aut. dzieła rec.) s. 331-336
"Кирилл и Мефодий. Духовнoe наследие", под ред. Н. Лихиной, Калининград 2002 : [recenzja] Irena Rudziewicz N. Lihina (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Юбилейная Международная научная конференция "XXX Болдинские чтения" Irena Rudziewicz s. 340-344
Na drodze do "słowiańskiej wzajemności" Galina Zajcewa Jarosław Strycharski (tłum.) s. 344-348