Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Acta Polono-Ruthenica
2012, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Диалог Великой княгини Екатерины Алексеевны с польским анонимным автором о месте и роли женщины в обществе: к вопросу о функционировании жанра анекдота в товрчестве Екатерины II Tatiana Akimova s. 7-17
Afanasij Fet w krytyce zachodniej Joanna Dziedzic s. 19-26
Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej Małgorzata Kurianowicz s. 27-35
Wokół problematyki kasacji unii koœścielnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim : od unickiego parocha do prawosławnego duchownego Irena Matus s. 37-50
Да праблемы станайления нацыянальная идэи у беларускай литаратуры ХIХ стагоддзя Joanna Wasiluk s. 51-67
Иконы поколения jeans Maria Polakowa s. 69-80
Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej "Stare lustro" : Próba kognitywnej analizy wybranych utworów Olga Letka-Spychała s. 81-91
Печевой портрет северного крестьянина в прозе Мариуша Вилька Liubov Savelova s. 93-102
Миф и реальность в северной прозе Мариуша Вилька Tatiana Loshakova s. 103-113
Prawda i fikcja w autobiograficznych trylogiach emigracyjnych Eduarda Limonowa Robert Bieliński s. 115-125
Концепт кохання у слоб'янский паремиологии : на материали: украиньской, росийской та польской мов Olga Suchodolska-Nowak s. 129-137
Межкультурная коммуникация Ludmiła Witkowska s. 139-147
Перифраза: объем и содержание понятия Marina Sikorska s. 149-157
Aksjologiczny obraz kobiety na przykładzie paremii rosyjskich Joanna Olechno-Wasiluk s. 159-165
Перифраза: объем и содержание понятияБиблеизмы в современной российской публицистике Evguenia Maximovitch s. 167-178
О некоторых новых особенностях взаимодействия в сфере славянского лингвистического сообщества в ХХI веке Natalia Yudina s. 179-190
Миф як джерело символики реклами : на материали украинских рекламних текстив Ewa Gładyś-Seta s. 191-204
Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych :– zarys problemu Artur Bracki s. 205-215
"„Posłav spekulatora, czyli kata"” :– ekwiwalenty leksykalne w ukraiñskim wariancie „prostej mowy” XVIII wieku : na materiale „"Nauk parafialnych"” Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794 Joanna Getka s. 217-233
Кореляция за дзвинкистю Tatiana Kołodyńska s. 235-241
Меххэтнические контакты в сфере регионального топонимикона : на материале Бладимирской области Ekaterina Lukyanova s. 243-248
Стереотипы в гимнах и пснях футбольных фанатов Lech Krajewski s. 249-266
"Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта", Серия "Филологические науки", Калининград 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 269-271
"Славянские записки", А. З. Дмитровский, Калининград 2010 : [recenzja] Joanna Korzeniewska-Berczyńska А. З. Дмитровский (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Wschód -– Zachód w dialogu międzykulturowym", pod red. Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Słupsk 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz Jolanta Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) Grażyna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Художний дискурс украинской поезии кинця ХIХ - початку ХХ ст.", Ольга Каминчук, Киив 2009 : [recenzja] Monika Wróblewska Ольга Каминчук (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej", Halina Mazurek, Katowice 2009 : [recenzja] Irena Rudziewicz Halina Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne", pod red. Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Irena Rudziewicz Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 283-285