Znaleziono 7 artykułów

Joanna Getka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego w rozwoju języka ukraińskiego i białoruskiego Joanna Getka s. 9-29
Medycyna w drukach bazyliańskich XVIII w. Joanna Getka s. 59-69
Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (XVIII wiek) Joanna Getka s. 89-102
„Prosta mowa” w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku : na podstawie wydań trebników w drukarniach bazyliańskich Joanna Getka s. 129-139
Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy : strategie (prze)życia na zesłaniu Joanna Getka s. 165-178
Idee a język i tożsamość narodowa mieszkańców dawnych południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej : uwagi : na materiale druków typografii bazyliańskich (XVIII wiek) Joanna Getka s. 205-216
"„Posłav spekulatora, czyli kata"” :– ekwiwalenty leksykalne w ukraiñskim wariancie „prostej mowy” XVIII wieku : na materiale „"Nauk parafialnych"” Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794 Joanna Getka s. 217-233