Znaleziono 34 artykuły

Irena Rudziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Гоголевские традиции в прозе Сергея Залыгинa Irena Rudziewicz s. 39-48
Восприятие в Польше в начале ХХ века Горьковских литературных достижений и подхода к культурному развитию Irena Rudziewicz s. 91-98
Krajobrazowe opisy i pejzaż w korespondencjach Franciszka Bahuszewicza publikowanych w tygodniku "Kraj" Irena Rudziewicz s. 97-104
Виктор Астафьев и Сергей Залыгин Irena Rudziewicz s. 97-104
Literatury wschodniosłowiańskie na łamach pisma "Warmia i Mazury" w latach 1980-1990 Irena Rudziewicz s. 121-128
Платоновcкие традиции в творчестве Сергея Залыгинa последних лет Irena Rudziewicz s. 133-143
Традиции Максимa Горького в творчестве Сергея Залыгина Irena Rudziewicz s. 139-149
Польша в жизни и творчестве Натальии Горбаневской Irena Rudziewicz s. 145-154
Наталия Горбаневская как переводчик польских текстов Irena Rudziewicz s. 151-157
Atmosfera religijności w poezji Franciszka Bahuszewicza Irena Rudziewicz s. 163-176
Uładzimir Karatkiewicz w Polsce Irena Rudziewicz s. 181-190
Problema èkologii i nravstvennosti v proizvedenijach Sergeja Zalygina 80-90-ch godov XX veka Irena Rudziewicz s. 187-193
Этическaя направленность в публицистике Сергея Залыгина Irena Rudziewicz s. 191-198
Motywy polskie w twórczości Maksyma Tanka Irena Rudziewicz s. 211-219
"Acta Albaruthenica", T.4: "Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności". IX edycja, Białowieża, 5-7 października 2001 r. X edycja, Hajnówka-Białowieża 21-23 czerwca 2002 r., pod red. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza, Mińsk 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) Michał Sajewicz (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Оцзерки)", Виктор Александрович Хорев, Москва 2012 : [recenzja] Irena Rudziewicz Виктор Александрович Хорев (aut. dzieła rec.) s. 230-234
Tematyka białoruska na łamach pisma "Niezabudka" (1840-1844) Irena Rudziewicz s. 265-275
"Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта", Серия "Филологические науки", Калининград 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 269-271
Svâzy Natalii Gorbanevskoj s Pol'šej Irena Rudziewicz s. 271-279
"Wschód -– Zachód w dialogu międzykulturowym", pod red. Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Słupsk 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz Jolanta Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) Grażyna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Эліза Ажешка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік артыкулаў", Мінск 2013 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 279-282
"Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej", Halina Mazurek, Katowice 2009 : [recenzja] Irena Rudziewicz Halina Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne", pod red. Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Irena Rudziewicz Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Балтийский регион", 2010, nr 3(5) : [receznja] Irena Rudziewicz s. 291-293
"Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin", pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz Halina Twaranowicz (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Studia Wschodniosłowiańskie", T. 3, Białystok 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 299-301
"Кирилл и Мефодий. Духовнoe наследие", под ред. Н. Лихиной, Калининград 2002 : [recenzja] Irena Rudziewicz N. Lihina (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Юбилейная Международная научная конференция "XXX Болдинские чтения" Irena Rudziewicz s. 340-344
Polskie elementy w życiu i twórczości Janki Kupały Irena Rudziewicz s. 347-356
Informacja o planowanej bibliografii puszkinowskiej w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej WSP w Olsztynie Irena Rudziewicz s. 393-397
"Польско-российский литературный семинар. Варшава-Хлевиска, 13-16 марта 2002 г.", Варшава 2002 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 398-400
Problematyka słowiańska na łamach pisma "Rusałka" (1838-1842) Irena Rudziewicz s. 437-443
Bibliografia publikacji Bazylego Białokozowicza : lata pracy w Olsztynie (1992-2000) Irena Rudziewicz s. 475-497
Problematyka wschodniosłowiańska na łamach miesięcznika "Arkusz" (1994-2004) Irena Rudziewicz s. 611-615