Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Kurianowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej Małgorzata Kurianowicz s. 27-35
Modernizacja form imperativu na przykładzie cerkiewnosłowiańskich drukowanych tekstów ewangelicznych Małgorzata Kurianowicz s. 77-86
Ewangeliarz z 1771 r. jako zabytek płd.-wsch. Polski : analiza tekstologiczna - inwersja Małgorzata Kurianowicz s. 167-176