Znaleziono 4 artykuły

Irena Matus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół problematyki kasacji unii koœścielnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim : od unickiego parocha do prawosławnego duchownego Irena Matus s. 37-50
Relacje pomiędzy klerem unickim i łacińskim w schyłkowym okresie unii w obwodzie białostockim Irena Matus s. 121-143
„Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznej”, Irena Matus, Białystok 1994 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irena Matus (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Dyskurs wokół konwersji unitów na północnym Podlasiu w latach 20. i 30. XIX wieku Irena Matus s. 141-156