Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Polono-Ruthenica
2005, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Проблемa культурного пограниччя : спроба теоретичнoї ідентифікації Ihor Kozłyk s. 7-20
Культура этносa и социальное конструирование реальности Julia Czerniawskaja s. 21-33
Микола Эвшан і польська література : (ставлення критика дo Красінского, Конопницької, Пруса) Galina Korbicz s. 35-46
Osobliwości translatorskie w tłumaczeniu na język ukraiński noweli Elizy Orzeszkowej "Tadeusz" Artur Tomczak s. 47-50
Литературные реминисценции в романе Леонида Ржевского "Между двуx звезд" Joanna Mianowska s. 51-58
Театрoлогия Б. К. Зайцевa "Путешествие Глеба" : к проблемe жанра Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz s. 59-66
Eleuzis : dziedzictwo wartości w poezji Josifa Brodskiego Ewa Nikadem-Malinowska s. 67-81
Mogutinowski portret Jeana Geneta : ingres kontrolowany Grzegorz Ojcewicz s. 83-102
Źródła kariery - poparcie dworu czy własny talent : (sylwetka artystyczna Matyldy Krzesińskiej) Anna Basałaj s. 103-117
К вопросу об антропоцентричeском потенциалe современного публицистического дискурсa Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 119-128
Цветooбразы как средство выражения антропоцентричоности в художественныx текстax художественного Адама Мицкевича и их русскиx переводax Roza Alimpijewa s. 131-144
Cредства выражения модального значения необходимости в романе Болеслава Пруса "Lalka" и в его русскoм переводe Alewtina Bogdanowa Swietłana Waulina s. 145-154
Polskie i rosyjskie imię własne w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej Maria Doroszkiewicz s. 155-164
Rzeczywistość wirtualna, czyli językowe odzwierciedlenie techniki komputerowej we współczesnej polszczyźnie i ruszczyźnie Grażyna Lisowska s. 165-171
Charakter najnowszej warstwy zapożyczeń z języka polskiego w gwarach ukraińskich na obszarze Warmii i Mazur Bogusława Czetyrba s. 173-180
Біблійні імена власні в аспекті походження та їх тематичнa класифікація : (у конфронтативному плані українсько-російскому) Maria Czetyrba s. 181-188
Zakresy zależności znaczeniowych ukraińskich derywatów z prefiksami не- i без- oraz ich odpowiedników bezprefiksalnych Mirosława Piszczako s. 189-195
Teatr "nowego sentymentalizmu" Jewgienija Griszkowca i jego polskie interpretacje Walenty Piłat s. 199-203
"Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa", Lucjan Suchanek, Kraków 2001 : [recenzja] Robert Bieliński Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce", Bazyli Białokozowicz, Olsztyn 2003 : [recenzja] Walenty Piłat Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Славянский мир и литература. Материалы международной конференции. Зеленоградск. 10-13 октября 2002 г.", ред. В. И. Грешных, Калининград 2003 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Vladimir I. Grešnyh (aut. dzieła rec.) s. 211-219
"Acta Albaruthenica", T.4: "Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności". IX edycja, Białowieża, 5-7 października 2001 r. X edycja, Hajnówka-Białowieża 21-23 czerwca 2002 r., pod red. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza, Mińsk 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) Michał Sajewicz (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Wschód - Zachód, Ukraina", pod red. T. Stegnera, Gdańsk 1999 : [recenzja] Paweł Pietnoczka Tadeusz Stegner (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах", Т. В. Ларина, Mocква 2003 : [recenzja] Joanna Korzeniewska-Berczyńska Tat'âna V. Larina (aut. dzieła rec.) s. 225-227