Znaleziono 4 artykuły

Joanna Olechno-Wasiluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Лингвокультурная лексикография : лингвострановедческие и лингвокультурологические словари Joanna Olechno-Wasiluk s. 44-56
Структура словарной статьи в словаре «Россия» : Большой лингвострановедческий словарь Joanna Olechno-Wasiluk s. 147-158
Aksjologiczny obraz kobiety na przykładzie paremii rosyjskich Joanna Olechno-Wasiluk s. 159-165
Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego Joanna Olechno-Wasiluk s. 243-250