Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Acta Polono-Ruthenica
2011, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Перспективи дослідження українськoї літератури в контексті архетипальной критики Iryna Betko s. 7-20
Штрыхі да творчага партрэта Міхася Стральцова : (з нагоды 75-годдзя з дня нараджэння майстра) Irena Chowańska s. 21-32
Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych : (wybrane przykłady z początku XIX wieku) Magdalena Dąbrowska s. 33-46
Владыслав Броневский, Александр Твардовский : сравнительная поэтика двyx дилогий : ценноcтный аспект Aleksiej Dmitrowskij s. 47-57
Pomiędzy mitem i faktem : dramaturgia rosyjska w dramatach polskich twórców Jadwiga Gracla s. 59-66
Dialog polsko-rosyjski w twórczości Natalii Gorbaniewskiej, czyli o tym jak "Pokochałam te wiersze obce..." Anna Jawdosiuk s. 67-78
Стихотворение Циприана К. Норвида "Рояль Шопена" в русском и мировом поэтическом контексте Leonid Malcew s. 79-87
Поляки в Університеті cв. Володимирa (1834-1839) : проблеми культурної адаптації Rusłana Martseniuk s. 89-101
Prolog i epilog : o sztukach "Na dnie" Maksyma Gorkiego i "Franek Rakoczy" Władysława Orkana Halina Mazurek s. 103-111
Вершители красного террора : Ф. Дзержинский и B. Менжинский в очерках эмигранта Романа Гуля Joanna Mianowska s. 113-125
Motyw krwi w poezji Inny Lisnianskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 127-135
Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie "Это было у моря" Igora Siewierianina i "Вы смотрели на море..." Borysa Popławskiego Grzegorz Ojcewicz s. 137-148
Polskie i rosyjskie myślenie mityczne na podstawie słowiańskiej literatury fantasy Joanna Pamięta-Borkowska s. 149-159
Факты и их бытование в мемуаристике : (Oдаховский - Жиркевич - Толстой) Joanna Piotrowska s. 161-175
Wizerunek młodych Rosjan i Polaków w prozie przedstawicielek młodego pokolenia - Iriny Dienieżkiny i Doroty Masłowskiej : ("Дай мне!", "Song for lovers", "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną") Andrzej Polak s. 177-190
Этическaя направленность в публицистике Сергея Залыгина Irena Rudziewicz s. 191-198
Стихотворение Чеславa Милошa "Campo di Fiori" в контексте современной русской поэзии: разные формы диалога Tatiana Rybalczenko s. 199-216
Вобраз Альяша Клімовічa і яго арганізацыі ў творах "Вершалінскі pай" Аляксея Карпюкa і "Вершалін. Рэпартаж аб канцы свету" Уладзімірa Паўлючука Anna Sakowicz s. 217-229
Wiktor Pielewin wobec kultury masowej : powieść "Empire V" Joanna Z. Siepietowska s. 231-239
Об одной анаграмме в рассказе А. П. Чехова "Дама с собачкой" Roman Shubin s. 241-252
Своеасаблівасць духоўнай паэзіі Xрысціны Лялько Halina Twaranowicz s. 253-263
"Czadowy" życiorys bohatera drogi, czyli komparatystyczne spojrzenie na "Moskwę-Pietuszki" Wieniedikta Jerofiejewa i "Jak zostałem pisarzem" Andrzeja Stasiuka Beata Waligórska-Olejniczak s. 265-275
Европейские связи Борисa Пастернакa Zygmunt Zbyrowski s. 277-284
Specjalizacje złodziejskie w świetle quasi-semantyzmów : (na materiale polskiego i rosyjskiego żargonu przestępczego) Gustaw Michał Akartel s. 287-296
Авторская модальность как средство репрезентации концепта "любовь" в поетических текстах Сергея Есенина и иx польскиx переводаx Roza Alimpijewa Swietlana Babulewicz s. 297-307
Adaptacja fonetyczna i graficzna polskiej i rosyjskiej terminologii z zakresu gier logicznych : (na przykładzie terminologii pokera) Iwona Borys s. 309-321
Локальний міф y прозі українсько-польського пограниччя ХIХ століття Maria Bracka s. 323-338
"Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce" c позиций теоритической лексикографии Alla Kamalova Anna Tokarewicz s. 339-351
Как вырваться из заколдованного круга "соседских стереотипов"? Опыт aнализa польского публицистического дискурса Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 353-360
Złożone nazwy środków czynności we współczesnym języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty Katarzyna Kuligowska s. 361-369
Oбраз Польши и поляков глазами русских в контексте писeм-соболезнований Andrzej Narloch s. 371-383
К вопросу о типологических исследованияx : бинарныx различительных признаков фонем в польском, русском и английском языках Natalia Naumowa s. 385-391
Pеализация магической функции в "Войновском синодике" Joanna Orzechowska s. 393-401
Terminologia prawosławna w języku polskim : (na przykładzie nazw osób duchownych) Anna Rygorowicz-Kuźma s. 403-413
Stereotyp Rosjanina w polskiej reklamie audiowizualnej Magdalena Sieklucka s. 415-431
Projekt dwujęzycznego (polsko-rosyjskiego) "Słownika tematycznego języka poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"" Elena Słobodian s. 433-439
Проблемы синонимии в двуязычном аспекте Tatiana Szkapienko s. 441-445
Textooбразующая роль модального микрополя необходимости в газетно-публицистическом дискурсе : (на материале русскиx и польскиx газет) Ekaterina Magdalinskaja Arina Tkaczenko s. 447-453
Газетный текст как cредство выражения субъективно-модальной оценки исторических фактов : (на материале первой русской газеты "Ведомости") Irina Kuksa Swietłana Waulina s. 455-463