Znaleziono 5 artykułów

Artur Bracki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowiańskie powinowactwa kulturowe w kontekście symboli i magicznych przedmiotów utrwalonych w ukraińskich i kaszubskich pieśniach ludowych Artur Bracki s. 29-41
Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych :– zarys problemu Artur Bracki s. 205-215
„Slawistyka”, Nr X, "Mistrz i Jego przyjaciele", red. Maria Bracka i Artur Bracki, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Bracka (aut. dzieła rec.) Artur Bracki (aut. dzieła rec.) s. 331-333
Recepcja językowego obrazu rzeczywistości postradzieckiej w polskich tłumaczeniach ukraińskiej prozy postmodernistycznej Artur Bracki s. 353-365
"Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny", Łarysa Masenko, tł. i red. Artur Bracki, Gdańsk 2008 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Artur Bracki (aut. dzieła rec.) Łarysa Masenko (aut. dzieła rec.) s. 360