Znaleziono 9 artykułów

Aleksander Barszczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Уладзімір Караткевіч : за што кахаю Польшчу? Aleksander Barszczewski s. 7-14
Polskie zainteresowania językiem i kulturą białoruską w XIX i XX wieku Aleksander Barszczewski s. 13-20
Losy szkolnictwa białoruskiego w Polsce międzywojennej na łamach "Przeglądu Wileńskiego" Aleksander Barszczewski s. 63-73
Białoruskie kwestie religijne na łamach "Przeglądu Wileńskiego" Aleksander Barszczewski s. 177-186
"Acta Albaruthenica", T.4: "Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności". IX edycja, Białowieża, 5-7 października 2001 r. X edycja, Hajnówka-Białowieża 21-23 czerwca 2002 r., pod red. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza, Mińsk 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) Michał Sajewicz (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Польшча на старонкax "Вольнай Беларусі" Aleksander Barszczewski s. 256-264
Pisarze i krytycy białoruscy wobec Aleksandra Puszkina Aleksander Barszczewski s. 337-346
"Acta Albaruthenica", pod red. Aleksandra Barszczewskiego, Warszawa 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) s. 365-367
Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności" Aleksander Barszczewski s. 373-375