Znaleziono 6 artykułów

Iwona Obłąkowska-Galanciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Из истории русско-польскиx литературныx связeй межвоенного периода : (по статьям Дмитрия Философова) Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 105-112
Dymitr Fiłosofow i idea wzajemności polsko-rosyjskich okresu międzywojennego Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 161-170
W duchu Puszkina : dyskusyjny klub literacki "Domek w Kołomnie" (Warszawa 1934-1936) Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 283-292
Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska : z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 338-348
Indeks nazwisk Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 417-437
"W kręgu kultur bałtyckich", pod red. W. Piłata, Olsztyn 1998 : [recenzja] Iwona Obłąkowska-Galanciak Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 683-685