Znaleziono 14 artykułów

Albert Bartoszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-4
Od redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-4
Od redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-6
K voprosu o jazykovoj kondensacii mysli Albert Bartoszewicz Leontij Mironjuk s. 5-10
Aktualne zagadnienia teorii słowotwórstwa w nauce radzieckiej Albert Bartoszewicz s. 43-49
Несколько замечаний об этнонимах славян в языкe А. С. Пушкина Albert Bartoszewicz s. 105-107
O polskich i wschodniosłowiańskich czasownikach z prefiksami nad- i pod- o tej samej podstawie słowotwórczej Albert Bartoszewicz s. 115-121
Несколько замечаний о древнерусских словax c компонентом БОГ и их преемственности современными восточнославянскими языками Albert Bartoszewicz s. 281-289
"Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej", Michał Sarnowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Michał Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 346
"Liryka Adama Mickiewicza w poetyckiej interpretacji Maksyma Rylskiego", Leontij Mironiuk, Swietłana Mironiuk, Olsztyn 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Leontij Mironiuk (aut. dzieła rec.) Swietłana Mironiuk (aut. dzieła rec.) s. 393
"Избранные аспекты изучения русского языка и литературы", pod red. Antoniego Markunasa, Poznań 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) s. 398
"Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1995 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 411-412
Заметки о русизмах в польских жаргонаx Albert Bartoszewicz s. 439-443