Znaleziono 29 artykułów

Grzegorz Ojcewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Grzegorz Ojcewicz s. 5
"W woskowym wianku" Borysa Popławskiego : analiza statystyczna i interpretacja Grzegorz Ojcewicz s. 69-96
Mogutinowski portret Jeana Geneta : ingres kontrolowany Grzegorz Ojcewicz s. 83-102
Syndrom Dawida : James Baldwin na Zachodzie i w Rosji Grzegorz Ojcewicz s. 111-119
"Tajne notatki z lat 1836-1837" Aleksandra Puszkina jako postmodernistyczna mistyfikacja Grzegorz Ojcewicz s. 111-121
"Czarny człowiek" Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem : geneza, losy, interpretacja Grzegorz Ojcewicz s. 115-143
"Deklaracja niezależności" Jarosława Mogutina: wizja bez szans na spełnienie? Grzegorz Ojcewicz s. 117-130
Gorszyciele wszystkich epok, łączcie się! Manifest na początek wieku Grzegorz Ojcewicz s. 125-136
Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa : (na przykładzie "Na wielkiej głębokości..." Borysa Popławskiego Grzegorz Ojcewicz s. 133-143
„Jedyne, co mnie smuci – to myśli o twojej zgryzocie”. Obozowe listy matki Marii (Jelizawiety Skobcowej) do swojej matki Grzegorz Ojcewicz s. 137-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie "Это было у моря" Igora Siewierianina i "Вы смотрели на море..." Borysa Popławskiego Grzegorz Ojcewicz s. 137-148
"Moje życie, moja walka" Jarosława Mogutina : spowiedź pochopna czy przedwczesna? Grzegorz Ojcewicz s. 157-172
Czarny człowiek Sergiusza Jesienina w tłumaczeniu Adama Pomorskiego jako drugi element polskiej serii przekładowej Grzegorz Ojcewicz s. 165-183
"Czarny człowiek" Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego Grzegorz Ojcewicz s. 167-188
"Hymn o słowie" Romana Brandsaettera, czyli co jest przed wszystkim? Grzegorz Ojcewicz s. 185-198
Zinaida Gippius o Iwanie Buninie w prywatnej korespondencji z lat 1926–1932 Grzegorz Ojcewicz s. 191-201
"Славянский мир и литература. Материалы международной конференции. Зеленоградск. 10-13 октября 2002 г.", ред. В. И. Грешных, Калининград 2003 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Vladimir I. Grešnyh (aut. dzieła rec.) s. 211-219
"O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze", Iwona Anna NDiaye, Olsztyn 2012 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Iwona Anna NDiaye (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina : od zlecenia do ekshumacji Grzegorz Ojcewicz s. 236-250
"Семантика : слово, предложение, текст", ред С. С. Ваулина, Калининград 2007 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Swietlana S. Waulina (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964-2002", Zbigniew Żakiewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Zbigniew Żakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-287
"Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali", Iwona Anna Ndiaye, Olsztyn 2008 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Iwona Anna Ndiaye (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Pamflet na szwedzką królewnę jako źródło wiedzy o "szpetnej czarownicy", czyli o Annie Wazównie Grzegorz Ojcewicz s. 299-322
"Przekład w historii literatury", red. P. Fast, K. Żemła, [Katowice] 2002 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Piotr Fast (aut. dzieła rec.) Katarzyna Żemła (aut. dzieła rec.) s. 314-320
Z filologii śledczej: O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina - raz jeszcze Grzegorz Ojcewicz s. 391-408
"Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej", Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Alicja Wołodźko-Butkiewicz s. 391-395
"Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej", red. Katarzyna Wojan, Ewa Konefał, Gdańsk 2013 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Ewa Konefał (aut. dzieła rec.) Katarzyna Wojan (aut. dzieła rec.) s. 499-501
"Rosja w krysztale : rozważania, fakty, miraże", red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka, Gdańsk 2014 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Katarzyna Arciszewska (aut. dzieła rec.) Diana Oboleńska (aut. dzieła rec.) Urszula Patocka-Sigłowy (aut. dzieła rec.) Karolina Rutecka (aut. dzieła rec.) s. 502-505
"Iwan Bunin : Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...", red. Iwona Anna NDiaye, Grzegorz Ojcewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Anna Bednarczyk Iwona Anna NDiaye (aut. dzieła rec.) Grzegorz Ojcewicz (aut. dzieła rec.) s. 506-507