Znaleziono 7 artykułów

Paweł Pietnoczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ ewolucji prawa wyborczego na zmiany zachodzące na scenie politycznej Ukrainy Paweł Pietnoczka s. 69-80
Elekcja parlamentarna 2012 roku na Ukrainie Paweł Pietnoczka s. 91-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Procesy społeczno-polityczne zachodzące na Ukrainie w świetle publicystyki Mykoły Riabczuka Paweł Pietnoczka s. 95-104
Ukraińskie ugrupowania parlamentarne wobec konfliktu gruzińsko-osetyjsko-rosyjskiego z sierpnia 2008 roku Paweł Pietnoczka s. 129-141
Partie agrarne na ukraińskiej scenie politycznej po 1991 roku Paweł Pietnoczka s. 203-221
"Wschód - Zachód, Ukraina", pod red. T. Stegnera, Gdańsk 1999 : [recenzja] Paweł Pietnoczka Tadeusz Stegner (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Tematy polsko-ukraińskie. Historia Literatura Edukacja", pod red. Roberta Traby, Olsztyn 2001 : [recenzja] Paweł Pietnoczka Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 295-299